La Llei de Règim Jurídic possibilitarà la obertura de nous negocis en un sol tràmit administratiu

El conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés,  ha explicat avui que l’aplicació de la Llei de Règim Jurídic per a la Instal·lació, Accés i Exercici d’Activitats, tant per a la mateixa Administració com per als promotors i emprenedors provocarà importants efectes en la simplificació i l’agilitat administrativa.

 

Ha assegurat que el 90% dels empresaris i emprenedors podran engegar els seus negocis senzillament presentant una declaració responsable, el 10% restant haurà de sol·licitar algun tràmit més perquè per a les activitats majors o per a la construcció d’edificis nous, per exemple, necessitaran un permís d’instal·lació pel qual hauran d’esperar entre 2 i 4 mesos.

 

Gornés ha destacat que amb l’aplicació de la nova normativa es reduiran els tràmits burocràtics a la presentació d’una declaració responsable, pel que desapareixerà “la resta de la paperassa, temps i despeses”. “Es tracta de facilitar les coses i treure impediments, avui obrir un negoci és una cursa d’obstacles i volem que sigui un camí recte”.

 

En el referent als canvis que es produiran dins l’administració pública, el conseller ha explicat a la diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, qui s’ha interessat pel futur dela Llei, que en primer lloc s’ha d’assumir un canvi de filosofia. Aquesta Llei s’aplica per facilitar la feina a tots els ciutadans que de forma responsable volen obrir un nou negoci, tot i això preveu una tasca inspeccionadora i sancionadora.

 

Per la seva part, Asunción Pons ha parlat de la importància d’aconseguir un equilibri entre la llibertat d’establiment i la seguretat de les persones, així com ordenar les responsabilitats de cada part que intervé per a facilitar la inversió i la iniciativa privada a Balears que constitueix un objectiu de govern d’aquest mandat.

 

Ha destacat que el Partit Popular propugna un canvi de mentalitat que afecti tant en el mateix funcionament de l’Administració com també en els promotors i emprenedors d’activitat econòmica productiva. Aquest nou plantejament consisteix en passar d’uns criteris intervencionistes i de control previ, a la confiança en la bona fe dels empresaris i inversors, amb una inspecció posterior.

 

La diputada menorquina destaca la desaparició de la tutela administrativa que aturava i impedia importants iniciatives, però, per contrapartida, els promotors tindran una major responsabilitat, junt amb els tècnics, que assumeixen unes funcions de gran rellevància.

 

Asunción Pons valora molt positivament el fet de que a partir d’ara amb un sol procediment s’inclourà la llicència d’obres i la d’activitat, fets que permetran reduir costos i guanyar temps.

 

X