El Govern es troba 16 milions d’euros pendents de pagament de les obres del port de Ciutadella

El conseller de Turisme del Govern Balear, Carlos Delgado, ha revelat avui que l’anterior executiu de Francesc Antich va desviar 6 milions d’euros de la partida destinada a les obres del dic de Ciutadella a pagar ajudes de l’antiga conselleria d’Habitatge, tals com subvencions a la primera hipoteca, rehabilitació d’habitatges, compra d’habitatges, rehabilitació per a lloguer, ajudes a promotors, etc.

 

Delgado ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Popular, María Asunción Pons Fullana, qui ha volgut saber en quina situació s’ha trobat el Govern el conveni signat per l’anterior president de l’executiu de les Illes Balears i l’anterior ministre de Foment, José Blanco, per a l’execució de les obres del port de Ciutadella.

 

El conseller de Turisme ha assegurat que en aquest conveni, que data de dia 30 de Desembre de 2010, s’establia que es finançava el projecte del Port de Ciutadella a Menorca amb 14.000.000 euros en 2010 i 16.000.000 euros en 2011 (30.000.000 euros en total), assenyalant que els 14.000.000 euros s’abonarien a la signatura del conveni i el finançament de les actuacions de l’exercici 2011 es condicionaven a la signatura posterior d’una addenda a aquest conveni.

 

El Consell de Ministres de l’anterior Govern Estatal va prohibir signar convenis relatius a inversions estatutàries amb les comunitats autònomes que no complien amb els plans de dèficit, aquest era el cas de la nostra comunitat, per tant l’addenda al conveni no va arribar a signar-se.

 

Pel que fa referència als 14.000.000 euros del 2010, 8 milions d’euros es van destinar a Ports de les Illes Balears i els 6 milions restants a pagar ajudes de l’antiga conselleria d’Habitatge.

 

La proposta de derivació parcial de fons estatutaris a altres actuacions de l’antiga conselleria d’Habitatge i els corresponents expedients administratius per traspassar aquests 6 milions d’euros a ajudes per a habitatge, van comptar tant amb l’autorització de la Direcció General de Pressupostos, com amb la de la intervenció de la comunitat autònoma, aprovant ambdues la tramitació dels expedients administratius. Això va ser possible donat que la comunitat autònoma ja tenia línies de préstecs concedides per finançar les obres, i aquestes (les seves certificacions d’obra i factures) ja estaven pagades.

 

Delgado ha afirmat que el Govern ja està treballant per solucionar “els problemes i la desorganització d’un govern mal gestor. Ha tingut que ser aquest govern l’encarregat d’organitzar i arreglar els errors als que l’anterior executiu ens tenia acostumats”.

 

Per la seva banda, la diputada María Asunción Pons Fullana, ha recordat que els 16 milions d’euros apareixen expressament recollits en el conveni signat pels dos governs socialistes, una quantitat que després van desviar a altres finalitats. “Ara resulta que els mateixos que van subscriure aquests contractes són els que des de la banqueta de l’oposició vénen amb exigències i reclamacions al nou govern del Partit Popular, el que no saben és que per reclamar i exigir cal tenir credibilitat i fiabilitat”.

X
Send this to a friend