Un Pla d’Ocupació obert a la participació dels agents socials de Menorca

El Pla d’Ocupació de Balears 2013-2017, redactat per la Conselleriad’Economia i Competitivitat del Govern, constitueix un document de treball obert que ha estat presentat a la Mesa SocialTripartita i als grups parlamentaris per ser enriquit amb les aportacions dels agents socials i els partits polítics.

 

Esperem ara la participació dels sindicats, els empresaris i els partits de Menorca amb l’objectiu d’efectuar propostes que tinguin en compte les peculiaritats i necessitats de l’estructura socioeconòmica menorquina i la realitat dels sectors productius de la nostra illa.

 

El conseller d’Economia, Joaquín García, ha destacat que “és un pla realista, dinàmic i revisable; està obert per filosofia, perquè és un esborrany d’actuacions, però ha d’estar obert sempre, perquè les polítiques europees i estatals van definint nous recursos que cal anar incorporant”.

 

Mantenir i crear ocupació neta és un esforç de tots, i per això des que José Ramón Bauzá dirigeix el Govern balear ha aconseguit reduir el dèficit públic, ha pagat als proveïdors, ha suprimit més de cent empreses i ens públics, i impulsa la col·laboració públic-privada. En aquesta línia, l’administració facilita, dinamitza i crea el marc adequat per a la inversió, però s’ha acabat la subvenció com a instrument ordinari per generar activitat econòmica.

 

El Govern balear impulsa les condicions que permetin generar ocupació amb les reformes imprescindibles: ajustant el dèficit i pagant als proveïdors i ens locals, perquè el gran retard acumulat per l’anterior Govern del Pacte en els pagaments ha estat una de les causes per les quals molts autònoms i pimes es van veure obligats a tancar els seus negocis.

 

En aquest context de gestió de govern responsable, es presenta aquest Pla d’Ocupació de Balears 2013-17 que persegueix el manteniment dels llocs de feina i la creació d’ocupació. Consta de 208 accions concretes dirigides a cinc col·lectius prioritaris: joves, majors de 45 anys, dones, persones amb discapacitat i amb el risc d’exclusió social.

 
Arrenca amb una dotació econòmica inicial de 500 milions d’euros per a cinc anys. El pla redactat pel Govern del Pacte de 2009 per generar ocupació es va pressupostar en 307 milions per a tres anys; una altra cosa és que destinés aquests diners a generar llocs de feina, perquè aquell pla del PSOE-PSM no va generar ocupació, és més, l’atur va continuar creixent a Balears.

 

Els majors augments de l’atur es van registrar precisament a l’octubre de 2007, coincidint amb l’aprovació, pel Govern PSOE-PSM, del Pacte per la Competitivitat i a l’octubre del 2011, quan va aprovar un pla d’ocupació que en lloc de generar llocs de treball, els va destruir.

 

En qualsevol cas el document que ara ha redactat el Govern del PP constitueix una actuació complementària a les polítiques actives dutes a terme des del minut 1 pel Govern de José Ramón Bauzá amb un objectiu: reduir les taxes d’atur i generar llocs de feina. I les xifres confirmen que s’ha actuat en l’adreça correcta, perquè a Balears portem dotze mesos consecutius de baixada de l’atur i sis mesos seguits de creació d’ocupació neta.

 

La Enquesta de Població Activa conclou que l’atur acumula sis trimestres consecutius de baixada a Balears, que lidera els indicadors de recuperació econòmica d’Espanya.

 

Però la situació continua sent difícil en multitud de llars. El Govern, i el Grup Popular que recolza la seva acció de govern, és plenament conscient d’aquesta realitat, i per això és moderadament optimista davant un canvi de tendència que ara s’inicia; estem en la sortida de la crisi i per tant cal aportar instruments, com aquest Pla d’Ocupació de Balears 2013-2017 i crear les condicions favorables per consolidar la recuperació econòmica.

 

Asunción Pons
Portaveu del PP en la Comissió d’Economia del Parlament

X
Send this to a friend