Sobre Ferreries, ara que hem travessat la meitat de la legislatura

Ara en pocs dies es compliran dos anys i un mes des de les eleccions locals del Maig de 2015. Creiem que aquest és un bon moment per fer repàs de l’acció de l’equip de govern que en va sortir d’aquells comicis.

Com és sabut, a Ferreries va guanyar les eleccions l’Entesa de l’Esquerra de Menorca, que governa amb majoria absoluta, amb la inclusió a l’equip de govern de l’única regidora que va obtenir el PSOE en les mateixes eleccions.

 

Normalment, quan un fa un balanç d’aquest tipus, el més senzill és fer dues llistes, una amb les coses fetes i un altre amb les pendents, o no realitzades. Nosaltres no volem ser molt originals i hem fet el mateix. Malauradament, la llista de coses fetes ha estat enllestida bastant ràpidament, donat que no hem sigut capaços d’enumerar ni tan sols un projecte rellevant dut a terme per l’equip de govern al Municipi de Ferreries durant aquests dos anys i un mes. Creiem que a Ferreries l’equip de Govern practica la política del «no faig res, i així no m’equivoco» o «qui dies passa, anys empeny».

 

En canvi la llista de temes pendents, o accions no realitzades, és més fàcil de redactar. Passem seguidament a enumerar el que des del nostre punt de vista està pendent o no s’ha complert:

 

  1. Geriàtric: Els anteriors equips de govern municipal i balear van deixar unes places de dependència assegurades i s’havien de començar a redactar els plecs pel projecte d’ampliació del Geriàtric. Avui dia, dos anys després, ni tenim els plecs ni sabem si les places segueixen assegurades.

 

  1. S’Enclusa: Seguim sense saber res dels set milions d’Euros que s’havien de destinar al projecte i que el 1er Pacte de Progrés del Govern Balear sembla que va destinar a despesa corrent quan els va rebre. No tan sols això, sinó que fa poc hem sabut que l’expropiació dels terrenys per on transcorre l’accés fins a l’antiga base militar americana es va fer de manera incorrecta en el seu moment i ara s’haurà de pagar un sobrecost de 900000 Euros.

 

  1. Fangs tòxics antiga depuradora: Els anteriors equips de govern municipal i balear van deixar la nova depuradora construïda i a punt de ser engegada, i s’havia de decidir que es feia amb els fangs contaminats de les llacunes de l’antiga depuradora. S’ha tardat dos anys a optar per la solució més mediambientalment adequada (que estem segurs que no era l’escollida pel Govern Balear, que seguia la tramitació per enterrar-los allà mateix, però gràcies a la pressió de diverses entitats del poble va recular i es va descartar). Ara falta que es porti a terme, si pot ser abans que acabi la legislatura.

 

  1. Penya-segat de Cala Galdana: L’anterior equip de govern municipal va rehabilitar l’escala que comunica la platja amb el final de l’avinguda de sa Punta, així com part del penya-segat adjacent. Falta assegurar encara un part del penya-segat per poder obrir del tot el Passeig de la platja. Avui dia no es tenen notícies d’accions previstes en aquest sentit.

 

  1. Camí den Kane: Han passat dos anys i no tan sols no s’ha obert el tram de Binimoti, sinó que no s’ha fet cap passa endavant en els altres trams del Camí al seu pas per Ferreries (Santa Rita i sa Terra Rotja, trams en el que hi havia principis d’acord amb les propietats que s’havien de confirmar i tancar). No cal recordar que no serveix de res invertir molts esforços a Binimoti si no s’aconsegueixen també acords que permetin obrir TOT el Camí al seu pas per Ferreries.

 

  1. Vestuaris zona esportiva: Els vestuaris del camp de futbol annex al camp principal estan en un estat lamentable, quasi insalubre, i requereixen d’una intervenció urgent.

 

  1. PIC: En dos anys no s’han dut a terme ni a Ferreries ni a Cala Galdana cap projecte important amb aquests fons. I el que estava previst fer (connexió Villapepa amb Jaume Mascaro) no es podrà fer de manera completa perquè el pressupost ha resultat ser bastant més elevat del previst en un principi per l’equip de govern per aquesta obra.
  2. Nous pous: Es va prometre que es farien nous pous per abastir el poble d’aigua, però res més s’ha sabut del tema en aquests dos anys.

 

  1. Sentència desfavorable obres 1ª fase Auditori: S´ha decidit recórrer la sentència contra l’Ajuntament que ens obliga, a tots els ferreriencs al final, a assumir un sobrecost originat en la 1ª fase de construcció de l’Auditori, executada fa uns anys pel mateix partit que governa actualment. Confiem en què el recurs sigui acceptat, ja que del contrari quedarien hipotecades les inversions al poble dels pròxims anys per poder fer front al pagament de la sentència.

 

  1. Manteniment general del poble: Trobem a faltar una major diligència en el manteniment d’infraestructures al poble i al Polígon Industrial (voreres, neteja de zones verdes, …). Sabem que els recursos (humans inclosos) són escassos, però això no eximeix de responsabilitat de compliment a aquest Ajuntament.

 

En fi, no són poques coses les que falten per fer, i cada vegada més curt el temps de què disposa l’equip de govern per fer-les. Des del Partit Popular de Ferreries els encoratgem a posar-se les piles i fer feina de valent per resoldre aquests temes. Millorar les infraestructures del municipi i sobretot complir els compromisos també és «fer poble».

 

X
Send this to a friend