Pressupost del CIMe: resum d’un cúmul de despropòsits, incompliments i submissió

Aquesta setmana el Consell Insular de Menorca ha aprovat el Pressupost per l’any 2017 amb el vot contrari del Grup Popular. Després d’una exhaustiva revisió de tots els capítols, queda clar la prioritat de l’actual equip de govern: engreixar l’administració, reduir les inversions, i submissió davant el Govern Balear.

 

Ja duim un any i mig de govern de Més-PSOE-Podemos, i sa conclusió és que tenim “más de lo mismo” és a dir, sa fórmula de pactes que a Menorca ja coneixíem es reedita amb la seva pitjor versió. S’ha duit a aprovació un pressupost que puja més de 83 milions d’euros, un dels més elevats de la història del Consell Insular de Menorca, però que no resol ni afronta les grans qüestions que Menorca necessita.

 

Primer és la gent, idò en qüestions de benestar social, no hi ha grans novetats, per començar es redueix el pes del departament respecte de 2016 mentre el pressupost global s’incrementa en un 8%. Sorprenen algunes reduccions d’ingressos com la Renda Mínima d’Inserció que baixa 110.000 euros. Tal vegada la consellera ens podria explicar perquè disminueix l’ingrés de la CAIB al Consell en quasi 30.000 euros de la partida per atenció a la dona. Són algunes de les qüestions que van quedar sense resposta al debat.

 

En canvi, insisteixen a augmentar la despesa fixa, aspecte que semblava superat a causa de les dificultats per fer front a les obligacions que ha contret el CIME en els darrers anys. En un any i mig el Consell Insular de Menorca ha augmentat la partida destinada a personal i despesa corrent en 4,3 milions d’euros, fet que podria posar en perill la sostenibilitat de l’administració a llarg termini.

 

Respecte del capítol de personal, noltros creim que es Consell ja compta amb molts bons professionals, capaços de tirar endavant les tasques que corresponen a l’administració insular, i no entenem aquesta pujada tan brusca en tan poc temps, sense tenir cap nova competència. Cal revisar els mètodes de feina per millorar l’eficiència de l’administració, però veiem que el tripartit d’esquerres segueix optant per engreixar l’administració.

 

La realitat és que la despesa en personal del Consell ja ha superat els més de 20 milions d’euros, rècord històric. En definitiva, tornem a dinàmiques que ens han conduït a una administració sobredimensionada i amb unes despeses difícilment assumibles, en cas que en un futur baixin els ingressos.

 

Aquest fet contrasta amb les notícies aparegudes als mitjans de comunicació en les darreres setmanes. “Menorca lidera la tasa de empleados municipales. La Sindicatura de Cuentas desvela que el gasto en personal acapara el 35,7% de los ingresos municipales” informació que publicava el diari Menorca en data 12 de desembre, a la que s’ha d’afegir “Menorca es la única isla de Baleares que pierde habitantes año tras año”, notícia publicada el passat 20 de desembre.

 

És decebedor veure com es dediquen per exemple més de 700.000 euros a “estudis i treballs tècnics” i “despeses diverses” sense especificar.

 

Avui, després d’anys de dificultats, impagaments i incertesa, tenim un Consell Insular sanejat, i amb un pressupost que compta amb 4,5 milions d’euros més que el 2016 gràcies a la Llei de Finançament de Consells Insulars, aprovada el passat mandat amb els vots en contra de PSOE i PSM, no veiem però cap ingrés fruit de l’esforç, reivindicacions o gestions de l’actual equip de govern.

 

Està clar que tenim dos conceptes molt diferents d’enfocar una gestió: la seva és la de engreixar l’administració, la nostra el control de la despesa cercant la màxima eficiència en els serveis que s’han de prestar al ciutadà.

 

En quant a inversions, cap novetat per 2017. Mereix una especial menció les inversions finançades des de l’Estat: inversions estatutàries i la carretera: tot i que estan pressupostades, no estan garantides. No ho deim només noltros, així  ho menciona també l’informe d’intervenció. No hi ha cap addenda que així ho certifiqui, estem parlant de més de 15 milions d’euros de dubtosa execució. L’únic projecte que tira endavant sembla ser que és la rotonda a doble nivell a Alaior, ironies del destí.

 

És també curiós que la Consellera de Serveis Generals (Podemos) critiqués en el primer debat de pressuposts la baixa execució de les inversions en el mandat del Partit Popular, idò resulta que ara es repeteixen la majoria d’inversions, és a dir, ben poc han fet al 2016, i que avui ja podem vaticinar que tampoc es duran a terme al 2017, es pot aplicar aquella dita “consejos vendo que para mí no tengo”.

 

Per últim, hem de lamentar la passa enrere que ha fet Menorca davant el Govern balear. El conformisme d’aquest equip de govern provoca que no hi hagi cap partida per abonar les bestretes, deute que acumula el Govern amb el Consell de l’època del primer pacte. PSOE i MÉS varen acceptar aquest enredo, doncs ara estaria bé que comencessin a passar comptes amb el Govern i tancar aquest tema, però sembla que el 2017 “va a ser que no”, tampoc afrontarem açò. Per cert, tampoc han cobrat la bestreta de 500.000 euros que varen pressupostar el 2016, i de la que depenia l’execució de diverses inversions, que evidentment tampoc s’han pogut dur a terme. Tampoc hi haurà ajuda econòmica del Govern per pagar Cesgarden, ni es contempla partida per la recaptació de l’ecotaxa, “más de lo mismo” o pitjor?

 

Pilar Pons Faner

Consellera del Grup Popular del Consell Insular de Menorca

 

X
Send this to a friend