Noves Generacions, en defensa d’unes proves d’accés a sa universitat iguals a tot el territori

• El delegat d’Educació de la secció jove del PP, Santi Mascaró, considera que la multiplicació d’examens per cada comunitat autònoma crea un sistema desigual i injust.

– Des de Noves Generacions del PP, a pocs dies de començar ses proves d’accés a la Universitat –ja que a cada Comunitat es fa en unes dates diferents—denunciam, una vegada més, es poc rigor que té que aquestes proves siguin diferentes a cada Comunitat Autònoma. Ja ho ha denunciat es Partit Popular a nivell nacional –a partir de la iniciativa de Noves Generacions d’Espanya— as Congrés, sent rebutjat per ses files socialistes i es seus socis.

Santi Mascaró, secretari d’Educació de NNGG Menorca, destaca que “no ésnormal que hi hagi disset proves diferents. Defensam aquesta prova única per tres raons:

– Primer de tot, perquè es suposa que sa Llengua castellana, sa Història o sa Química –entre d’altres matèries—és sa mateixa sa que s’explica a Balears o a Extremadura.
– En segon lloc, perquè aquest fet igualaría a tots es joves de cara a accedir a sa Universitat. Si a alguns llocs sa prova és més fácil, sa nota és més altra i tenen més oportunitats per acccedir a sa universitat que volen

– Per últim, perquè també seria un termòmetre per saber sa qualitat de s’educació a cada territori; en cap cas seria una lluita per quedar primers sino per saber allò que s’ha de millorar en un tema tant important com és s’educació des joves. “

Per últim, Mascaró ha aprofitat per desitjar sort i encerts a tots es participants menorquins que participen a ses proves a s’illa i ha destacat s’importància de que sa seu de Menorca de sa UIB amplïi sa seva oferta educativa perquè es joves no hagin de partir de s’illa per estudiar un grau universitari.

X
Send this to a friend