La carretera general: 2 anys d’hibernació

Les xifres de sinistralitat en carretera han augmentat un 39% en el que duim d’estiu, una informació que ha publicat recentment el diari Menorca i que posa de manifest la urgent necessitat d’abordar i solucionar el caos circulatori de la Me-1.

 

És evident que l’augment de visitants s’ha traduït en un augment del tràfic en carretera, i és evident que no hem estat a l’altura de les circumstàncies en el que a infraestructures i serveis es refereix, amb una carretera plena d’obstacles, començant pel tram Maó-Alaior, en hibernació des de fa més de dos anys, i seguint per l’execució de les obres entre Ferreries i Ciutadella en ple mes d’agost, fets que podien preveure’s i que haurien d’haver estat assumits pel Consell Insular de Menorca com una prioritat d’aquest mandat.

 

Cal destacar que ja en el mes de setembre del 2016, després de presentar diferents propostes i preguntes al ple del Consell Insular de Menorca, i davant la preocupació generalitzada per l’estat de la carretera general i la poca informació respecte els objectius de l’equip de govern, vàrem interpel·lar el conseller de Mobilitat pel que fa a les obres en el tram Maó-Alaior.

 

En aquella interpel·lació ja va quedar clar que partíem de models viaris diferents, que des de la controvèrsia amb el model i la legitimitat de cada grup polític, el més important era que les decisions que es prenguessin, tinguessin com a prioritat la seguretat viària.

 

La decisió política presa per l’equip de Govern van dur al Consell Insular de Menorca a aturar les obres i rescindir el contracte amb l’empresa, decisió que suposarà en el futur una major despesa per a la nova construcció i menys prestacions, a més de tenir les obres aturades durant tot aquest temps. Aquesta decisió no va ser tècnica, es va prendre sense tenir en compte les necessitats reals de Menorca i suposarà una reducció de la seguretat viaria.

 

De moment també han eliminat del projecte (Ciutadella-Ferreries) el camí de terra paral·lel a tota la Me-1 que s’havia projectat inicialment i haurem de pagar la redacció d’un nou projecte pel tram Maó-Alaior, assumir el cost de la demolició de les rotondes (si és que finalment decideixen tirar-les baix), més estudis i altres despeses de les quals el Consell Insular de Menorca encara no ha informat.

 

Tampoc sabem quin model defensen pel tram Maó-Alaior. Per una banda, el Consell Insular de Menorca cerca arguments per complir amb un compromís electoral com és el de tirar baix la rotonda de l’Argentina però, en canvi, executa la rotonda de doble nivell d’Alaior.

 

Hem demanat per les alternatives i solucions que planteja el departament de Mobilitat a l’altura de l’Argentina, però seguim sense saber si optaran per carril central amb gir a l’esquerra, o per rotonda al mateix nivell de carretera o per una altra solució. Tot un seguit d’incògnites que es sumen al fet que ha denunciat en diverses ocasions el Grup Popular, i és que a dia d’avui no hi ha signada cap addenda al conveni entre el Consell Insular de Menorca i el Ministeri de Foment, és a dir, l’incompliment dels terminis ens obliga a renegociar el conveni amb el Govern central, pel que no tenim clar que el Consell de Menorca tengui els doblers assegurats.

 

En aquest sentit, hem de lamentar que el Consell Insular de Menorca es basi en un suposat ‘consens’ per justificar la construcció de la rotonda a doble nivell d’Alaior, fet que ens fa demanar amb qui existeix aquest consens. Queda clar  que els criteris polítics estan per sobre dels criteris tècnics.

 

És sorprenent que l’opció de rotonda a doble nivell sigui bona per a l’accés a Alaior, i per contra, no ho sigui per l’Argentina. És a dir, la mateixa solució tècnica genera consens en un lloc i polèmica en un altre, tot i així el responsable de l’àrea ha estat incapaç d’aclarir quina opció tècnica li semblava més segura pels conductors, un enllaç a nivell o un enllaç a doble nivell. L’argument del conseller de Mobilitat per reduir la seguretat de la carretera va fonamentar-se  en que els principals culpables dels accidents són els conductors i que el tipus de carretera era una cosa secundària.

 

Passat l’equador d’aquesta legislatura, es posa en marxa el compte enrere, creiem que és ben hora de justificar els dos anys perduts i d’aclarir quin serà el model de carretera per Menorca o quins seran els terminis d’execució de l’obra de la carretera general.

 

Des del Grup Popular seguirem defensant que es prioritzi la seguretat i que es deixi en mans dels tècnics la millor solució constructiva.

 

Adolfo Vilafranca

Conseller del Grup Popular del CIMe

 

X
Send this to a friend