Ferreries no necessita el lloguer/compra de cap local, hi ha alternatives a cost 0″

Després de la publicació de les cartes de L’Entesa de Ferreries i la de les Associacions, que en algun moment han fet servir el local en qüestió, els representants municipals del Partit Popular de Ferreries volem manifestar el següent:

 

En relació a lo succeït aquestes darreres setmanes, volem recordar que tot comença amb la proposta feta per l’equip de govern de l’Ajuntament de Ferreries de presentar una oferta pública pel lloguer i/o adquisició d’un espai per ubicar-hi la sala d’exposicions. Oferta que no tenia molt de sentit donat que des del principi ja es sabia quin era el local escollit.

 

Tot i així, des del primer moment el Partit Popular de Ferreries va manifestar, a la darrera Comissió i al Ple, la seva posició al respecte, posició que a dia d’avui no ha canviat i seguim mantenint.

 

El Partit Popular no creu necessari el lloguer (amb opció de compra) de cap local per ubicar-hi la Sala d’Exposicions. Hem reiterat varies vegades que creiem que no es justifica ni en termes de necessitat d’espais ni d’estalvi de lloguers (aquesta operació anava lligada a una rotació en els usuaris dels espais que disposa l’Ajuntament, suposadament per aconseguir un estalvi en el total de lloguers que s’abonen mensualment).

 

Creiem que no es justifica per necessitat d’espais ja que a Ferreries disposem de bastants espais per fer-hi exposicions, algun d’ells ben nou i estrenat fa poc temps (Auditori de Ferreries), algun altre reformat recentment (actual Sala d’Exposicions al Centre Socio-Cultural) i d’altres que s’han fet servir per a tal finalitat en moltes ocasions (Sala de l’antiga Peixateria, Centre de Geologia i Local de la Creu Rotja). En qualsevol cas, tots ells amb molta disponibilitat.

 

Tampoc creiem que es justifiqui pel suposat estalvi de lloguers ja que, en relació a aquest punt, el Partit Popular de Ferreries va preparar i presentar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Ferreries una proposta alternativa que no implicava ni el lloguer ni la compra de cap local, i amb la qual s’aconseguia el cost “0” en lloguers abonats per l’Ajuntament de Ferreries.

 

Finalment, volem recordar que cap Associació de Ferreries, en l’anterior legislatura, va mostrar a la Corporació el seu parer favorable al lloguer i/o compra del local objecte de polèmica, situat a la Plaça d’Espanya i propietat de la Sra. Tuni Alles i Ramon Orfila.

X
Send this to a friend