El PP vol saber per què no s’ha complert l’ordenança que obliga a barrar els solars des Mercadal

El PP des Mercadal i Fornells preguntarà demà a l’equip de govern en el ple de l’Ajuntament per què no s’ha complert amb l’ordenança que obliga als propietaris de parcel·les a tancar i higienitzar el recinte.

 

El mes passat una mascota va patir un accident mortal en caure a un pou d’un solar sense barrar que no complia amb l’ordenança municipal de convivència ciutadana i paisatge urbà. Segons aquesta ordenança, els propietaris de solars i terrenys sense edificar hauran de mantenir-se nets i lliures d’escombraries i residus, i en degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornamentació pública. Inclou l’exigència de desratització, desinfecció i tancament de solars. L’incompliment d’aquest precepte comporta una sanció de 150 euros.

 

Els regidors del Partit Popular de l’ajuntament des Mercadal, Antònia Cantallops, Joan Vicent Gomila i Rosa María Sampol, recorden que en data 30 de novembre de 2011 el ple de l’ajuntament va aprovar per unanimitat la moció presentada pel PP en la qual es demanava el compliment de l’ordenança, ja que existien diversos solars que desobeïen la normativa. Ja per aquell temps, el solar en el qual va caure l’animal el mes passat, no complia amb els preceptes i fins i tot es va posar com a exemple.

 

Atès que el PP, en la seva moció, ja va recordar a l’Ajuntament des Mercadal i Fornells que és de la seva potestat la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja de solars de propietat pública o privada, amb càrrec als interessats i sense perjudici de les sancions corresponents, i a més ja va demanar a l’Ajuntament, a petició d’alguns veïns del municipi, que es fes complir l’ordenança i es parlava d’un perill per a la salut pública i un risc d’accidents, sobretot per als vianants, el grup de regidors del PP volen saber què ha passat perquè en dos anys no s’hagi fet res.

 

És més, recorden que durant aquests dos anys s’han interessat en diferents plens per l’aplicació de la normativa però sense èxit. Critiquen també que aquestes parcel·les s’utilitzin per aparcar cotxes, per la qual cosa volen saber quin tipus de convenis o acords existeixen amb el consistori per permetre l’ús d’aquests terrenys com a pàrquing.

 

Lamenten que hagi hagut de succeir una desgràcia perquè s’apliqui la normativa, ja que entenen que després del rebombori que ha generat a Es Mercadal l’accident de la mascota, l’Ajuntament serà més responsable i complirà amb les seves competències. “Hem avisat en moltes ocasions dels perills que suposa per al municipi els diferents terrenys que no compleixen amb els paràmetres de seguretat necessaris, encara així, no hi ha hagut cap resposta per part de l’equip de govern, ara ens trobem amb una desgràcia, que podria haver estat pitjor, si hagués estat un nen el que hagués caigut al pou”.

 

Pel que demanen a l’alcalde Francesc Ametller que doni explicacions i garanteixi que es complirà la normativa.

 

 

X
Send this to a friend