El PP Menorca defensa i explica el projecte de millora de la ME-1 per posar fi a les “veritables fal·làcies del PSOE”

La sotssecretària de Comunicació i portaveu del PP Menorca, Ana Lía Noval, ha detallat avui les condicions a les quals està sotmès el projecte de millora de la carretera general en resposta a les acusacions que “de nou tornem a trobar-nos en els mitjans de comunicació dels dirigents del PSOE i que com sol ser habitual, tornen a faltar a la veritat”. 

 

Noval ha volgut fer una sèrie de puntualitzacions a les “veritables fal·làcies del PSOE”:

 

El Consell Insular de Menorca es va trobar l’any 2011 un esborrany de licitació de l’avantprojecte que es va treure en poques setmanes. Els tècnics que treballen en el projecte són els mateixos. El concurs d’idees és anterior a la licitació de l’obra, fase en la qual ara es troba el projecte. Després de la selecció del projecte guanyador, s’obre un procés d’adequació a la legislació vigent que duu a terme la supervisora del Consell Insular de Menorca, informació pública, expropiacions, pas perla Comissió Balear de Medi ambient, etc. Lògicament, la supervisió del Consell millora en tot el possible el projecte inicial, una vegada ateses les al·legacions, informes d’ajuntaments, Comissió Balear de Medi ambient, etc.

 

Davant les crítiques de l’oposició s’obre l’interrogant: si ja estava aprovat, Per què no ho van executar entre 2010 i 2011 tal com obligava el conveni? Serveixi com a exemple la següent analogia: Això equival a efectuar un acte mèdic sense les degudes precaucions, la qual cosa coneixem com a negligència mèdica, i és que si un cirurgià que, després d’un diagnòstic inicial, en intervenir no fes tot el possible per salvar o guarir al malalt, variant si calgués, el seu primitiu diagnòstic o projecte. “No li he llevat l’apèndix, perquè no estava en la fitxa inicial de la intervenció!”

 

Diu el PSOE que “les rotondes són l’única diferència entre el projecte aprovat pel govern socialista i l’actual”, un fet al que la portaveu del PP Menorca respon, “menteixen sense coneixement”. Pràcticament tots els avantprojectes eliminaven els girs a l’esquerra ja previstos fins i tot en el Pla Director Sectorial de Carreteres de 1988. A partir d’una IMD (Intensitats Mitjanes Diàries) superior als 5.000 vehicles cal suprimir-los. Les lleis i reglaments del Ministeri de Foment deixen poc espai per a consells: “cal eliminar-los”. En el tram Maó-Alaior la IMD és de 12.000 a 18.000 vehicles. Per posar un exemple, a Mallorca amb menys densitat desdobleguen un tram a Campos.

 

Menorca té també un annex en el mateix conveni per a carreteres secundàries igual que Mallorca, Eivissa i Canàries. És de 29,5 milions en deu anualitats, que el govern de PSOE-PSM va deixar d’ingressar a partir de 2009 “deixant-nos un problema que el Consell intenta cobrir”. Però el conveni “mare”, el de la carretera general, de 67,8 milions és finalista. I ho és aquí com ho són en els dos arxipèlags, per invertir en un tipus de carreteres amb consideració de “Carreteres de l’Estat”. “Sap de sobres Damià Borràs que aquesta quantitat és inamovible”. A més, Foment ja ha anticipat quantitats importants.

 

Millores en la Carretera General

 

Noval ha argumentat que “fal·làcies són cadascuna de les premisses que utilitza l’oposició per tractar de destruir la bona imatge del president Santiago Tadeo, això és el que a ells els dol, tenim tot el que a ells els falta i en comptes d’arreglar els draps bruts de casa seva volen venir a destruir la nostra”.

 

Per tot l’exposat anteriorment i davant afirmacions tals com “avortar el projecte que avança sense cap suport social ni econòmic”, Noval es pregunta, A què es refereixen?, al fet que no compta amb el suport del Gob, del PSOE o del PSM. Vull recordar que quan es va dur a terme el projecte de la variant de Ferreries, amb dues “macrorotondes” -terminologia que ells utilitzen per desprestigiar-nos-, un “megatúnel”, amb una longitud total de252 metres, i4,5 Km de nova carretera que passen en un 35% per un Àrea Natural d’Especial Interès i en un 27% per un Àrea Natural d’Interès Territorial, “no va haver-hi tanta mobilització, només cal dirigir-se a la pàgina web del Gob per comprovar el treball que els han donat les nostres “macrorotondas”, a diferència del projecte de la variant”. “Nosaltres no entrarem a jutjar les valoracions i paràmetres tècnics del projecte perquè confiem en la paraula dels tècnics, per cert, els mateixos que treballen en la millora del tram Maó-Alaior”.

 

Paradoxa és el fet que el projecte compti amb el suport de tots els usuaris de la carretera, transportistes, pagesos, ciclistes, etc; el suport del Degà en Balears del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i tots els Enginyers de Camins, Canals i Ports que han conegut el projecte, així com 16 tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient que van dictaminar a favor del projecte de millora, en canvi s’enfronti al desafiament d’entitats, persones o partits polítics de “dubtosa credibilitat”; “el que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, i esperem que amb aquestes declaracions es pugui posar fi a un debat absolutament estèril i ple de contradiccions”.

 

“Entenem que existeixin persones que puguin estar en contra del projecte, però nosaltres mai hem ocultat quina és la nostra perspectiva sobre el model que volem per a la carretera general, un model que no té res a veure amb el projecte que ara defensem, que com ja s’ha explicat en diferents ocasions, es deu a la falta de pressupost i a les prioritats que Menorca té en altres matèries, així que aquells que ara critiquen tan vehementment la nostra política, que reflexionin sobre l’autoritat moral que tenen per poder fer-ho”.

 

Finalment, Noval ha volgut explicar les millores que inclou el projecte i que “per a molts passen desapercebudes”:

 

 

  • El projecte inclou vorals de 2,5 metres d’amplària per sentit perquè puguin circular tractors, ciclistes i vehicles de 49CC.
  • El projecte permet fer compatible l’ús de la xarxa de rutes cicloturístiques amb la carretera general, evitant les situacions de risc que representen els creuaments a nivell.
  • L’enllaç d’Alcaidús donarà accés al jaciment de Rafal Rubí i l’enllaç de Biniai permetrà realitzar canvis de sentit per accedir al jaciment de Talatí, dos dels jaciments arqueològics proposats per formar part de la candidatura de la Menorca Talayótica davant de la Unesco.
  • El projecte preveu el futur pas de serveis: fibra òptica, telefonia i inclús xarxa d’aigües.
X
Send this to a friend