El PP insta a sindicats, empresaris i partits de Menorca a participar en el Pla d’Ocupació de Balears

La diputada del PP Menorca, Asunción Pons, portaveu del Grup Popular en la Comissiód’Economia del Parlament, sol·licita “la participació i les aportacions dels sindicats, els empresaris i els partits de Menorca en el Pla d’Ocupació de Balears 2013-2017”.

 

Explica que “el text redactat per la Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern constitueix un document de treball obert que ha estat presentat a la Taula Social Tripartida i als grups parlamentaris per ser enriquit amb les aportacions dels agents socials i els partits polítics”.

 

“Mantenir i crear ocupació neta és un esforç de tots, i per això des que José Ramón Bauzá va passar a dirigir el Govern ha aconseguit reduir el dèficit públic, ha pagat als proveïdors, ha suprimit més de cent empreses i ens públics, i impulsa la col·laboració públic-privada”, manifesta la diputada del Grup Popular. “L’administració ha de facilitar, dinamitzar i promoure; però s’ha acabat la subvenció com a instrument ordinari per generar activitat econòmica”.

 

Aquest pla –destaca Asunción Pons- persegueix el manteniment dels llocs de feina i la creació d’ocupació. Consta de 208 accions concretes dirigides a cinc col·lectius prioritaris: joves, majors de 45 anys, dones, persones amb discapacitat i amb el risc d’exclusió social.

 

Aquest Pla d’Ocupació parteix amb una dotació econòmica inicial de 500 milions d’euros per a cinc anys. El pla d’ocupació redactat pel Govern del Pacte l’any 2009 es va pressupostar en 307 milions per a tres anys; “una altra cosa és que destinés aquests diners al pla, perquè aquell pla del PSOE-PSM no va generar ocupació, és més, l’atur va continuar creixent a Balears”.

 

“Els majors augments de l’atur es van registrar precisament a l’octubre de 2007, coincidint amb l’aprovació, pel Govern PSOE-PSM, del Pacte per la Competitivitat i a l’octubre de 2011, quan va aprovar un pla d’ocupació que en lloc de generar llocs de feina, els va destruir”, manifesta la diputada portaveu del PP en Economia.

 

En qualsevol cas –afegeix Asunción Pons- el document que ara ha redactat el Govern del PP “constitueix una actuació complementària a les polítiques actives dutes a terme des del minut un pel Govern de José Ramón Bauzá amb un objectiu: reduir les taxes d’atur i generar llocs de feina. I les xifres confirmen que s’ha actuat en el camí correcte, perquè a Balears portem dotze mesos consecutius de baixada de l’atur i sis mesos seguits de creació d’ocupació neta”.

 

L’Enquesta de Població Activa conclou que l’atur acumula sis trimestres consecutius de baixada a Balears, que lidera els indicadors de recuperació econòmica d’Espanya.

 

“Però –afegeix la parlamentària menorquina- la situació continua sent difícil en multitud de llars. El Govern, i el Grup Popular que recolza la seva acció de govern, és plenament conscient d’aquesta realitat, i per això és moderadament optimista davant un canvi de tendència que ara s’inicia; estem en la sortida de la crisi i per tant cal aportar instruments, com aquest Pla d’Ocupació de Balears 2013-2017 i crear les condicions favorables per consolidar la recuperació econòmica”.

 

Activitat Parlamentària 

 

El dimarts comença, amb la intervenció del president José Ramón Bauzá, el debat anual sobre política general de la Comunitat Autònoma, que conclourà el divendres amb el debat i votació de les propostes de resolució. Els diputats menorquins del PP aportaran durant aquesta setmana les propostes relacionades amb els temes de Menorca. En el debat del divendres intervindrà el diputat Alejandro Sanz per donar rèplica al Grup Més.

 

El dijous, enla Comissió d’Economia, el diputat Antoni Camps fixarà la posició del Grup Popular davant la proposició no de llei del Grup Socialista sobre l’Institut de Crèdit Oficial.

 

 

X
Send this to a friend