El PP insisteix a demanar al Govern que renunciï al Conservatori a la Sala Augusta i que garanteixi el finançament íntegra amb auditori del nou

La consellera Carmen Reynés demana que el nou projecte inclogui un auditori com a part essencial de la infraestructura educativa
– La consellera del Partit Popular al Consell de Menorca, Carmen Reynés, ha registrat una proposta d’acord al proper plenari de la institució en la qual demana al Govern balear que abandoni d’una vegada per totes la idea de construir la nova seu del Conservatori de Música i Dansa a la Sala Augusta i garanteixi el finançament íntegre del nou. La proposta d’acord arriba després de conèixer que el concurs per a la construcció de la primera fase del Conservatori de Música i Dansa de Menorca a la Sala Augusta havia tornat a quedar desert i que està previst que es torni a licitar per tercera vegada a principis de 2023, per un import que serà molt superior a l’inicialment previst.
Reynés demana a la seva proposta d’acord que la instal·lació s’executi el més prest possible i que la redacció i execució del nou projecte inclogui un auditori com a part essencial de la infraestructura educativa.
Reynés explica a l’exposició de motius que «la necessitat que Menorca compti amb unes instal·lacions adequades per a allotjar els serveis del Conservatori Oficial de Música i Dansa de Menorca és una qüestió a resoldre ja després de molts d’anys d’estar en un edifici provisional cedit per l’Ajuntament de Maó al Govern de les Illes Balears», una solució que «havia de ser provisional».
«És lògic -continua Reynés- que els pares i mares dels alumnes del conservatori, i que els professors, vulguin ja una solució definitiva i comptar amb unes instal·lacions adequades als temps que corren».
Reynés indica que «veiem que poc importa que el projecte sigui caríssim, d’espai limitat, que difícilment compleixi amb les expectatives, que tingui poques o nul·les possibilitats de ser ampliat en un futur, que molta gent estigui preocupada per l’execució de l’obra i considerin que no és el lloc adequat, que el futur auditori (a construir en una segona fase que no se sap quan vindrà) es vagi a trobar diverses plantes per davall del carrer i poc interessa l’opinió de la majoria de la comunitat educativa del Conservatori, on la Sala Augusta no gaudeix d’acceptació, quan són els qui coneixen les exigències que han de tenir unes instal·lacions modernes per a l’estudi i la pràctica de la música i on a més la dansa continuarà sent una quimera».
La consellera recorda que «les empreses menorquines de construcció també van manifestar que no es presentarien a la licitació pels dubtes que generava el projecte, qüestió reafirmada amb les darreres notícies on el concurs de licitació de les obres quedava desert per segona vegada».
Han estat nombroses les ocasions on el Partit Popular ha manifestat la seva preocupació i les dubtes que genera un projecte d’aquesta magnitud en el centre de la ciutat i amb edificacions confrontants que poden córrer determinats riscos. El Partit Popular ha ofert diferents opcions i continua oferint alternatives buscant les millors instal·lacions gastant la menor quantitat de doblers possible.
La competència del Conservatori és del Govern Balear, però els doblers que inverteixi la Comunitat són els de tots els ciutadans. «No podem permetre’ns gastar més per la simple obsessió que continuen mantenint que la Sala Augusta és la millor opció», ha insistit la consellera del Partit Popular al Consell de Menorca qui afegeix que «la pertinaç insistència a construir el Conservatori a la Sala Augusta ens ha fet perdre més d’onze anys i suposarà un increment de milers d’euros de fons públics».
El Partit Popular creu que és un error fer el Conservatori a la Sala Augusta, ja que aquest indret no compleix amb gran part de les condicions clarament exposades a l’estudi elaborat per pares i mares, i per la mateixa conselleria.

X
Send this to a friend