El PP demana un programa específic per a esportistes d’alt nivell i al rendiment als instituts de Menorca

Carmen Reynés sol.licita al Govern que estudiï la implantació de mesures per afavorir la pràctica de l’esport amb l’educació i la formació
11maig 2022.- El Grup Popular al Consell de Menorca ha presentat una propostad’acord al proper plenari del próxim dilluns en la que insta “a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears a estudiar la implantació d’un programa específic d’atenció a l’esport a diferents IES de Menorca per alumnat esportista d’alt nivell i alt rendiment per implantar en el curs acadèmic 2022-2023, per a facilitar la dedicació a l’entrenament i compaginar-ho amb els estudis”, segons el texte signat per la consellera Carmen Reynés.
Reynés explica a l’exposició de motius que “la participació en activitats esportives d’alt nivell per part de l’alumnat de l’Educació Secundària els exigeix un esforç molt important per compatibilitzar els seus estudis amb els seus entrenaments. És a dir, la gran quantitat d’hores que aquest alumnat ha de dedicar als seus entrenaments en horari de tarde i l’obligada dedicació a l’Educació Secundària quant a fer deures i altres tasques derivades d’aquest ensenyament obligatori en el mateix horari, dificulta la seva realització”.
Reynés ha afegit que “alguns centres d’ensenyament secundari de la nostra comunitat autònoma ja participen des de fa anys en el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) que afavoreix la compatibilització dels estudis de l’ensenyament secundari amb la formació musical i en dansa als conservatoris professionals, i ajuda aquest alumnat a racionalitzar el seu horari d’estudi i la seva dedicació a ambdues activitats formatives”.
La consellera recorda que “a la Comunitat Autònoma de Cantàbria ja compten amb un programa específic d’especial atenció a l’esport en què cinc centres educatius de secundària ofereixen places per nivells educatius per a alumnat que participa en determinats programes esportius establerts per les federacions esportives de la comunitat autònoma”.
“La consideració d’aquest alumnat de secundària com a esportista d’alt nivell i la seva participació en aquests programes esportius establerts per les diferent federacions esportives -ha continuat Reynés- els obliga en moltes ocasions a desplaçar-se fora del seu entorn familiar per poder participar-hi o, en cas contrari, a renunciar a la pràctica d’un esport d’alt nivell”.

X
Send this to a friend