El PP de Maó demana al Govern que apliqui els descomptes al bus de Palma aprovats el maig de l’any passat

Es Grup Municipal des Partit Popular de Maó ha presentat una moció al ple des mes de febrer en sa que insta as Govern balear a “donar compliment a l’acord del Parlament de les Illes Balears de data 2 de maig de 2017 i, en conseqüència, a aplicar amb caràcter urgent els descomptes prevists per s’aplicació de sa Llei de Capitalitat a fi que ses persones amb residència a s’illa de Menorca es beneficiïn dels mateixos descomptes que ses persones residents a Palma pel que fa al transport públic”.

Sa portaveu des Grup Popular, Agueda Reynés, recorda que “sa Llei de Capitalitat preveu que es residents a Menorca i Pitiüses paguin un euro per es trajecte d‘autobús des de s’aeroport a sa ciutat, és a dir, ses mateixes bonificacions al transport a Palma per als residents de Menorca i les Pitiüses que per els residents a Palma. Així mateix, es contemplen per els estudiants universitaris i de cicles de formació professional desplaçats a Mallorca els mateixos preus que tenen els estudiants de Palma”.

Reynés considera que la no aplicació d’aquesta norma “continua generant una situació de discriminació” que ha d’acabar.

Tot i que s’acord es va aprovar el mes de maig i tot i es compromís del Govern Balear d’aplicar aquestes bonificacions en el transport públic de Palma abans que finalitzés 2017, en aquest moment els veïns de Maó segueixen encara sense poder fer ús d’uns beneficis als quals legítimament tenen dret per llei.

Agueda Reynés espera que “tots els grups municipals estalonin aquesta petició i que es Govern reaccioni quan abans”.

X
Send this to a friend