El Parlament aprova una proposició del PP per reclamar a l`Estat una Llei de Finançament més justa per a Balears

El Grup Parlamentari Popular ha presentat avui una Proposició No de Llei relativa a la nova Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes, una de les prioritats del Govern per al 2014. La proposta ha quedat aprovada per unanimitat en els punts 3, 4, 5 i 6, mentre que en el punt 1, de suport al Govern per aconseguir una millora, el PSOE ha estat l`únic partit en votar en contra i en el punt 2 s`ha abstingut.

 

El PP ha demanat el suport de la càmera perquè el Govern segueixi reivindicant un finançament per habitant que estigui com a mínim en la mitjana.

 

La proposició demana que la Llei de Finançament que s`aprovi tingui efectes retroactius a dia 1 de gener de 2014. També sol·licita que suposi una millora en la capacitat normativa de les comunitats autònomes a fi de donar més seguretat als ingressos, de manera que aquests no depenguin de lliuraments a compte o futures liquidacions que no s`ajusten als cicles econòmics de cada comunitat.

 

La descentralització dels ingressos és una altra de les peticions. Un dels problemes del model actual és que mentre les despeses estan descentralitzats, els ingressos, en canvi, estan fortament centralitzats. És important que el nou model contempli una major descentralització dels ingressos i que, lògicament, cobreixin correctament i de forma homogènia entre totes les comunitats, els costos de la prestació dels serveis públics essencials.

 

La PNL també contempla que el nou sistema respecti els principis d`ordinalitat i de solidaritat. És a dir, que qui més aporta ha de ser també un dels que més rep. Tal com ha defensat el portaveu d`Hisenda del GPP, Antoni Camps, «no és possible el que passa actualment, que Balears és de les que més aporta estigui pitjor finançada que altres comunitats que aporten molt menys, volem seguir sent solidaris però dins de un ordre, ja que no té sentit que qui més aporta sigui després qui menys recursos pot destinar als serveis bàsics essencials dels seus ciutadans».

 

A més, la proposta insta el Govern de l`Estat a publicar, tal com ja ha anunciat, les balances fiscals, amb l`objectiu que la reforma del sistema de finançament autonòmic asseguri el finançament en condicions d`igualtat entre totes les comunitats autònomes dels serveis fonamentals de sanitat, educació i benestar social. Camps ha recordat que el primer a incomplir el compromís de publicar les balances fiscals va ser el govern de Rodríguez Zapatero que en 7 anys només la van publicar una vegada.

 

Durant la seva intervenció, Antoni Camps ha destacat que el PP planteja un debat d`igualtat i no només de solidaritat, «volem que qualsevol ciutadà d`Espanya, sigui d`on sigui, visqui en la comunitat autònoma que visqui, tingui accés al mateix nivell i a la mateixa qualitat dels serveis públics essencials».

 

El diputat menorquí ha recordat que l`actual model de finançament, el de la Llei 22/2009 de 18 de desembre, és injust amb Balears, com també ho era l`anterior. Balears i Madrid són les úniques comunitats aportadores netes a l`Estat. Pel que, ha lamentat que Balears, fruit d`aquest model de finançament, sigui de les últimes comunitats en despesa sanitària i en despesa educativa per càpita, molt per sota de la mitjana, «de fet, ha de fer un esforç suplementari per poder mantenir els nivells adequats en la prestació dels serveis públics essencials. Un esforç suplementari que ha suposat, per exemple, haver hagut de demanar un objectiu de dèficit més gran per 2013 i, per tant, un major nivell d`endeutament».

 

«Ho hem dit moltes vegades, si Balears tingués el nivell de finançament d`altres comunitats autònomes, no tindríem cap problema de dèficit i podríem millorar de forma substancial els recursos en sanitat, educació i serveis socials», ha dit Camps.

 

El parlamentari ha lloat «els passos adequats que s`han donat des del Govern «i ha destacat que «la pressió exercida ha donat els seus fruits», i és que el Govern de l`Estat està disposat a fer la reforma del sistema de finançament dins de l`any 2014.

 

Antoni Camps ha mostrat la seva satisfacció després de comptar amb el suport de la majoria de la cambra per aprovar una proposta que pretén sumar i ser el reflex de la unitat del Parlament balear.

 

 

X
Send this to a friend