El Grup Popular presenta 79 propostes d’acord per reactivar l’acció política del Consell insular

• El Grupo Popular reclama un paper més actiu de la primera institució de Menorca per a resoldre problemes que van quedant orfes de solució i anar tancant moltes carpetes obertes d’expedients que no avancen.

• El paquet de propostes es refereix a tots els àmbits de gestió i a les reivindicacions a plantejar davant altres administracions.

Com a continuació del Ple de Política General, que va celebrar el Consell de Menorca el passat dilluns, i d’acord amb el procediment establert, el Grup Popular ha presentat i registrat ja un total de 79 propostes de resolució.

Aquest paquet d’idees i propostes que el Grup Popular durà a la consideració del ple convocat per a dia 28, respon al propòsit d’estimular, reorganitzar i motivar una acció política que, com va exposar el portaveu en el debat de política general, el conseller Adolfo Vilafranca, va deixant pel camí moltes carpetes obertes i molts problemes orfes de solucions.

El document que ha elaborat el Grup Popular, amb la intervenció de tots els consellers, presenta idees i propostes d’iniciativa, millores i canvis en totes les àrees de gestió de la institució. Però també apel·la a la condició de nivel intermedi entre ajuntaments i Govern balear així com a la necessària interlocució amb el Govern central per a perseguir millores en el benestar dels menorquins i en el despertar econòmic, després d’una etapa que ve marcada per la recesió. Es tracta, en termes generals, de propostes correlacionades amb els plantejaments que va exposar el conseller Vilafranca durant la seva intervenció en el debat sobre la percepció actual de la gestió política.

Adjuntam, íntegre, el document de propostes.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR AL PLE DE DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2021.

MOBILITAT

1.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a accelerar les contractacions del servei públic de transport per carretera

2.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern realitzar la reforma la carretera Me-1, tram Alaior-Ferreries

3.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a garantir els recursos previstos en el Conveni de carreteres

4.-El Ple del Consell Insular de Menorca instar equip de govern a construir el tram alternatiu de la carretera Ferreries-Ciutadella

5.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a prioritzar la finalització de les obres del tram de Maó a Alaior de la carretera general Me-1.

6.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a tenir redactat el projecte del tram de Maó a Alaior de les obres de la carretera general en el termini de 6 mesos.

7.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata, un cop anunciada la finalització de la rotonda de l’Argentina, l’incompliment per part de l’equip de Govern del seu compromís de revisar el pla d’execució de les obres de la carretera general per reconduir la construcció de les “rotondes polèmiques”.

8.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata l’incompliment per part de l’equip de govern del seu compromís de donar una solució al sector del taxi, per donar un servei eficaç tot l’any.

9.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de Govern a realitzar les actuacions necessàries per a iniciar la construcció de l’estació d’autobusos de Ciutadella en un termini de 1 any;

10.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata que l’equip de Govern no ha avançat en la recuperació del camí d’en Kane i camí del Nord.

11.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de Govern a prendre les mesures necessàries per assegurar preus assequibles del transport marítim interilles.

SERVEIS GENERALS

12.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a contractar correctament i a deixar d’utilitzar els reconeixements extrajudicials de crèdit.

13.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata que l’equip de govern no ha sol·licitat ni ha negociat la millora del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars.

14.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata l’incompliment per part de l’equip de govern del seu compromís de nomenar els càrrecs de lliure designació atenent a criteris tècnics adequats, fugint de nomenaments com el de la gerent del Foment del Turisme.

15.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata l’augment de la seva estructura política amb l’augment del nombre de direccions insulars.

16.-El Ple de Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a reduir les despeses en publicitat en cada departament.

17.-El Ple de Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a redudir les partides de Estudis i Treballs tècnics de cada conselleria.

MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

18.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a establir en el pressupost de 2022 una convocatòria per als ajuntaments de Menorca per subvencionar instal·lacions d’energia renovable;

19.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata l’incompliment per part de l’equip de govern del seu compromís de reclamar la competència en matèria de recursos hídrics.

20.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern Balear a que el trasllat fora de Menorca dels llots tòxics de la depuradora de Ferreries es realitzi dins el 2021.
21.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata un dèficit en el servei de netejes de platges que ha suposat fins i tot la creació d’associacions de voluntaris.

22.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a posar en funcionament l’aerogenerador nº2 del parc eòlic de Milà abans de l’estiu.

23.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata l’incompliment per part de l’equip de govern del seu compromís d’aconseguir que s’aprovi una llei de Reserva de Biosfera.

24.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a demanar al Govern de les Illes Balears l’agilització de la implantació del segon cable submarí amb la Isla de Mallorca.

ECONOMIA

25.-El Ple del Consell Insular de Menorca impulsarà noves línies d’ajudes extraordinàries al sector primari que complementin, entre d’altres, els ajuts de la PAC.

26.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a vetlar perquè arribi al Consell insular la quantitat necessària de fons europeus.

ORDENACIO DEL TERRITORI

27.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata que l’aprovació inicial aprovada del nou PTI és regressiu, prohibicionista i no aborda solucions reals al problemes de Menorca.
28.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata que el decret del Govern de sòl rústic 9/2020 suposa un perill de desclassificació de sòl urbà amb risc d’indemnitzacions a càrrec de l’Administració.

29.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a rectificar, i possibilitar obrir el lloguer turístic en rústic, a habitatges existents i legals, com a element per combatre l’abandó del camp.

30.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a donar-li al lloguer ètic un nou enfocament que s’adapti a l’objectiu inicial del programa.

HABITATGE

31.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a fer les gestiones necessàries per millorar la disponibilitat d’habitatge social a Menorca.

32.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a prendre mesures que millorin el sector de l’habitatge a Menorca.

33.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a avaluar el retorn de les accions que executa el departament d’habitatge.

PRESIDÈNCIA I TURISME
34.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a difondre protocols clars sobre els diferents estats de prevenció del COVID.

35.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a defensar uns protocols proporcionals a l’estat sanitari de Menorca.

36.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular a du a terme totes les actuacions necessàries conjuntament amb el Govern Balear, el Govern Central i amb el sector turístic, per tal de generar confiança als nostres mercats emissors i traslladar que Menorca efectivament es una destinació segura i amb una feina de comunicació efectiva.

37.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata i reconeix la importància del turisme i la seva aportació essencial per a Menorca en el seu desenvolupament econòmic, social i cultural i la necessitat de defensar-lo, preservar-lo i enfortir-lo com a sector tractor per a la tan necessària recuperació de la nostra economia, i reitera la seva condemna els actes turismofòbics produïts contra el nostre destí turístic.

38.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca aplicar un vertader impuls al paper que desenvolupa la Fundació Foment de Turisme de Menorca, per tal d’aconseguir, una estratègia turística de sostenibilitat, la millora en la competitivitat del nostre destí, la millora del posicionament nacional i internacional, impulsar la qualitat turística del sector i del nostre destí, i que aquest impuls s’adapti a la situació present i futura per pal·liar les conseqüències que s’estan produint a causa de la pandèmia.

39.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca, presentar de manera inmediata Pla d’acció específic per a la temporada turística 2021, on es contemplin els diferents escenaris possibles en funció del grau de vacunació, i que reculli quines seran les actuacions i mesures que es duran a terme per part del Consell per tal d’aconseguir poder tenir la millor temporada turística 2021 possible.

40.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a du a terme conjuntament amb el Govern Balear i amb el sector turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat i de les operatives amb cadascun dels mercats emissors internacionals de Menorca i del nacional, amb accions promocionals i de comunicació adequada com a destí segur.

41.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a constituir Menorca com a destí turístic segur i a que, el nou Pla Pilot anunciat pel Govern Balear al que s’han d’incloure totes les illes, es faixi amb totes les mesures de control epidemiològic i sanitari necessaris i que es mantinguin durant tota la temporada turística 2021, per tal de garantir el manteniment del corredors turístics segurs oberts.

42.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a que les esmentades mesures de control epidemiològic i sanitari continguin al manco l’ exigència de PCR negatiu o prova assimilable en origen, control en ports i aeroports, i totes les mesures que les autoritats sanitàries habilitin com per exemple el passaport sanitat.

43.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern Balear a suspendre la totalitat de la tarifa de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears fins el 31 de desembre de 2021, amb la finalitat de facilitar la recuperació de la difícil temporada turística 2021.

44.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern Balear a definir i posar en marxa els bonus turístics anunciats, en el moment que sanitàriament pertoqui, per tal incentivar el turisme interilles i dinamitzar la econòmica insular.
45.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a rectificar i a aconseguir que la zonificació per a la regulació del lloguer turístic sigui fruit del consens amb els vuit ajuntaments de l’illa.

46.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata que les limitacions en els fondejos resten competitivitat al sector nàutic com a destí turístic i no fidelitza en els nostros visitants.

47.-El Ple del Consell Insular de Menorca constata i reconeix la importància del turisme de l’IMSERSO, perquè s’obligui a articular tots els recursos necessaris de conformitat amb el sector empresarial turístic.

48.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta al govern central a què, al més aviat possible, pugui reprendre’s els viatges de l’IMSERSO a Menorca amb les mesures necessàries oportunes.

49.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a presentar immediatament el Pla Estratègic de Turisme per al que queda de legislatura.
BENESTAR SOCIAL

50.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta al govern de les Illes Balears a la construcció d’una residència a Mallorca per als malalts i familiars que es desplacen fora de l’illa de residencia.

51.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a continuar treballant, conjuntament amb el Govern de les Illes Balears, per iniciar al més aviat possible les obres del centro residència per a persones majors des Castell.

52.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a iniciar les obres,conjuntament amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, de l’ampliació de l’edifici situat dins de la finca de Bintaufa, per a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental associats o de conducta.

53.-El ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern de les Illes Balears a millorar el servei d’atenció primària, incrementant personal i dotant dels mitjans d’equipament tecnològic necessari.

54.-El ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern de les Illes Balears a millorar el servei de valoració de discapacitat.

55.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a treballar per mancomunar el servei de cases d’acollides com a servei insular.

56.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a aportar recursos als ajuntaments de l’illa per a la millora i agilitzar els serveis municipals de valoració i atenció als usuaris i col·lectius en situació de risc o vulnerabilitat.

57.-El ple del Consell Insular de Menorca rebutja qualsevol mesura d’imposició lingüística que pugui suposar encara més dificultats per a la cobertura de personal sanitari, i/o que pugui generar una marxa de facultatius fora de les illes.

58.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a mantenir l’impuls de diferents línies de prestacions econòmiques que donin cobertura a les necessitats bàsiques i col·lectius en situació o en risc de vulnerabilitat o d’exclusió social i donar-li major agilitat.

59.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a reforçar la xarxa d’infraestructures destinades a persones en situació de dependència i discapacitat, amb la creació de nous espais i/o millora d’equipaments.

60.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a seguir reforçant els serveis d’atenció als infants en situació de desprotecció i maltractament.

61.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a impulsar conjuntament amb el Govern Balear el més aviat possible una xarxa alimentaria insular per implantar el repartiment d’aliments mitjançant targetes dins l’any 2021.

62.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a augmentar les línies d’ajut per costejar l’estada i manutenció d’un malalt que ha de ser obligatòriament traslladat a una altra comunitat autònoma.

63.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a estudiar i treballar juntament amb l’ajuntament de Maó per impulsar el programa PAIDOS.

64.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a estudiar juntament amb els ajuntaments, mesures i actuacions per a millorar l’accessibilitat dels municipis menorquins.

65.-Proposem que el Consell de Menorca defensi el benestar dels seus ciutadans desplaçats per motius d’estudis, facilitant els drets i accés a l’assistència sanitària tant a la pròpia Comunitat Autònoma de les Illes Balears com en les negociacions imprescindibles amb la Generalitat de Catalunya per arribar a un conveni en aquest sentit, així com a la resta de CC.AA de l’Estat.

66.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a continuar treballant per fomentar la integració social de les persones LGTBI.

JOVENTUT

67.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a complementar les ajudes del Govern per a promoure activitats a través de l’Institut de la Joventut per al desenvolupament de viatges culturals internacionals fins i tot amb intercanvis, quan la situació sanitària ho permeti.

68.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a agilitar la posada en marxa del Consell de la Joventut.

69.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a engegar aquesta temporada turística les cases de colònies gestionades per INJOVE.

70.-El Ple del Consell insular de Menorca insta a l’equip de govern a fomentar el voluntariat, especialment entre els joves, i per tant iniciarà una campanya des de INJOVE per motivar als joves a dur a terme accions de voluntariat en qüestions com el medi ambient, intercanvi d’experiències entre els majors i els joves, i la consciència del valor del nostre patrimoni cultural, entre d’altres iniciatives.

71.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a seguir invertint en la millora de les instal·lacions juvenils de l’illa.

72.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a seguir invertint en la realització de noves activitat juvenils pels joves.

73.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a incrementar espais i punts d’informació juvenil quan la situació sanitària ho permeti.

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

74.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a reivindicar celeritat en la construcció del conservatori de música a Maó.

75.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a reivindicar la posada en funcionament del centre d’hostaleria.

76.-El ple del Consell Insular de Menorca insta al Ministeri de Defensa a promoure accions de restauració i consolidació del Castell de San Felipe, Torre den Penjat i La Mola.

77.-El ple del Consell Insular de Menorca insta al govern Balear a dotar de recursos i personal suficient el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó.

78.-El ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a promoure en col·laboració amb els ajuntaments nous espais idonis per al desenvolupament d’activitats culturals, formatives i artístiques.

79.-El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a avaluar el retorn de la despesa realitzada en matèria d’esports, especialment, la realitzada via contractes menors.

Adolfo Vilafranca Florit
Conseller Grup Popular

X
Send this to a friend