Actualidad

13 Mar El Govern no pot vendre un edifici heretat i de titularitat pública per la important pèrdua de valor

El conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, ha explicat avui, durant el ple del Parlament de les Illes Balears, que el nou Govern Balear s’ha trobat amb un edifici de titularitat pública, ubicat al carrer Palau Reial 14, que ha suposat un cost de més de 8 milions d’euros i que ara no es pot vendre perquè el seu valor s’ha reduït a més de la meitat.
Read More

07 Mar El PP lamenta que PSOE y PSM no acepten que ayuntamientos y Cámaras de Comercio participen en la gestión aeroportuaria

El Grupo Parlamentario Popular, ha lamentado hoy, durante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear que tanto PSOE como PSM “no acepten que ayuntamientos y Cámaras de Comercio participen en la gestión de los aeropuertos de Baleares”. La propuesta formaba parte de una enmienda presentada por los populares, que se han visto sorprendidos porque “el PSM pide una cosa en los ayuntamientos, pero luego en el Parlamento se contradice y pide otra”.
Read More

07 Mar El PSOE no va preveure cap finançament alternatiu al sobrecost de la dessaladora

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra d’una Proposició No de Llei presentada pel PSOE relativa a la participació econòmica del Govern de les Illes Balears en les despeses d'explotació de la dessaladora de Ciutadella de Menorca durant la Comissió de Medi Ambient i Ordenacíó Territorial del Parlament de les Illes Balears.
Read More

06 Mar El Govern creará una Comisión para el estudio de la sostenibilidad económica de las entidades locales

El conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, ha anunciado hoy que el Gobierno Balear acaba de firmar con la FELIB el protocolo para dar más protagonismo a las entidades locales en todas aquellas decisiones que toman otras administraciones y que, sin duda, les afectan directamente. Se ha firmado una hoja de ruta que permitirá desplegar el nuevo Pacto Local.
Read More
X
Send this to a friend