Parlem del Fons de Cooperació Local

Avui ja ningú posa en qüestió que la gestió econòmica de l’anterior conseller d’Hisenda, Carles Manera, i del propi president Francesc Antich, va ser un continu despropòsit. Durant aquests últims quatre anys es va venir aplicant una política suïcida, una fugida cap endavant, gastant el que no es tenia i dilapidant a mans plenes els diners de les depauperades butxaques dels contribuents. I això ha tingut, lògicament, efectes demolidors sobre la nostra economia.
Ningú va saber posar fre als capritxos d’uns consellers que, pertanyents als partits més variats, vivien instal·lats en el seu espai de poder, sobre el qual ningú més tenia autoritat i que el seu únic objectiu era mantenir la seva quota de poder i la seva quota del pastís pressupostari.

 

Un equilibri de pesos i contrapesos que no entenia d’austeritat i que, molt al contrari, va permetre el llibertinatge pressupostari. El pressupost es va convertir en un mer paper sense cap efecte, sense cap repercussió, i cada conselleria va malgastar sense control algun. I es va gastar el que no hi havia, sense partida pressupostària, signant convenis i comprometent-se a coses, tot i sabent que no podien complir-los.
De fet, encara avui segueixen apareixent noves factures pendents de pagament, compromisos sense partida pressupostària i jocs comptables que deixen en evidència una forma d’actuar irresponsable i fins i tot, en certa manera, delictiva.

 

Aquest modus operandi és el que s’ha utilitzat per gestionar el Fons de Cooperació Local. Als pressupostos de 2010, prorrogats pel 2011, estava prevista una partida de 16.799.575 euros per al Fons de Cooperació Local i 25.500.000 euros per al fons de la Llei de Capitalitat de Palma. Doncs bé, de l’import total d’aquestes dues partides, l‘anterior Executiu del PSOE-PSM va realitzar una modificació de crèdit per valor de 18.800.000 euros. Una quantitat que va destinar a despesa corrent davant l’increment incessant de les reclamacions per part dels proveïdors. Posteriorment, altres 10.375.594 euros d’aquestes partides se’ls va trobar bloquejats l’actual Govern del PP i assignats a altres finalitats.

En definitiva, dels 42.300.000 euros inicials que apareixien als pressupostos únicament van deixar disponibles un total de 13.129.454 euros.

 

Després de veure com l’anterior govern es gastava la partida del Fons de Cooperació Local, deixant sense un duro als ajuntaments, davant el silenci del PSOE, del PSM i dels altres partits de l’esquerra radical, ara aquests mateixos són els que exigeixen al Govern balear que no redueixi la partida destinada al Fons de Cooperació Local.

 

És penós veure com els mateixos que van permetre desviar els diners del Fons de Cooperació per pagar als bancs i despeses corrents (procedents del descontrol de la seva gestió), sense dir en aquest moment res per això, vulguin ara aparèixer com els capdavanters dels ajuntaments i els qui amb major afany defensen els diners d’aquesta partida.
Cal tenir la cara de ciment per demanar ara tot el contrari del que han fet. És més, sent conscients del desastre que han comès amb els diners destinats als ajuntaments, haurien d’estar, com a mínim, en silenci. Però no. Els culpables de les destrosses, ocasionades per la festa d’aquests quatre anys, exigeixen ara que, amb immediatesa, els qui res tenen a veure amb les seves correries, arreglin les seves irresponsabilitats. No és això tenir molta cara?

 

Però és que, a més, la seva petició demostra que no coneixen el pressupost que s’ha presentat al Parlament. De fet, l’actual Govern balear, conscient de la difícil situació per la que passen els ajuntaments, i malgrat l’herència rebuda, no ha rebaixat la partida per a l’any 2012 del Fons de Cooperació Local. És més, malgrat la irresponsabilitat de l’anterior govern, l’executiu de Bauzá farà front dins del 2011 al pagament del 75% del Fons de Cooperació Local i dins del 2012 es liquidarà el 25% restant de 2011 i el 100% de la partida de 2012.

 

En realitat, lluny de disminuir la partida, en el 2012 els ajuntaments rebran un 53% més del que s’haurà liquidat en 2011, a pesar de que, si dels partits d’esquerra hagués depès, no haguessin rebut ni un euro. En definitiva, si al pressupost de 2010 i 2011 hi havia una partida de 16.799.575 euros per al Fons de Cooperació Local, pel 2012 està previst un import de 20.124.025 euros. Aquestes són les xifres reals que apareixen al pressupost. Per tant, de reducció gens de res.
Estaria bé que alguna vegada, els polítics de l’esquerra actuessin amb major sentit de responsabilitat i amb major rigor.

 

Antoni Camps Casasnovas

Diputat autonòmic del Grup Popular

X
Send this to a friend