L’equip de govern de Mercadal compromet partides sense saber si comptarà amb els diners

El PP des Mercadal, malgrat no estar conforme, vol agrair a tots els funcionaris de l’ajuntament del municipi el gran esforç que han fet per quadrar els pressupostos, ja que és conscient que la tasca no ha estat res fàcil.

 

Tot i que el pressupost de 2012 no contempla retallades respecte el pressupost de 2011, no és suficient tenint en compte el moment econòmic que estem passant a tots els nivells.

 

Els regidors del PP consideren que un govern d’un municipi que en plena crisi pot destinar 83.848 euros a càrrecs de confiança eventuals no és auster. És una despesa que s’hauria de retallar un 30% i destinar el sobrant a serveis socials. No s’han tingut en compte les necessitats de la població, la Creu Roja en aquests moments ofereix un servei de crosses, cadires de rodes, caminadors, transport adaptat, repartiment d’aliments, servei d’acompanyament, coordinació, etc…

 

L’equip de govern del municipi ha pujat les retribucions bàsiques a alts càrrecs, per la qual cosa el PP demana que no s’augmenti aquesta despesa o, en tot cas, el 25% de jornada que es vulgui pujar a un regidor que s’elimini d’un altre, és a dir, que hi hagi una compensació.

 

Els regidors del PP volen deixar clar que són conscients de les dificultats per les quals passen totes les administracions públiques, igual que les famílies, en aquests moments tenen veritables problemes per disposar de líquid, per aquest mateix motiu és necessari elaborar uns pressupostos realistes i austers, tal com s’ha fet des del Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.

 

És més, tal com s’han presentat els comptes públics des Mercadal, demostren que, o bé intenten enganyar-nos o es guarden una estratègia que ningú coneix. L’equip de govern del municipi ha previst en el pressupost general de 2012 l’augment d’una sèrie de partides que ha de cobrar del Consell de Menorca, que no es contemplen als pressupostos de la Institució Insular, per la qual cosa el PP vol saber d’on treurà realment els diners l’equip de govern des Mercadal, qui seguint el tarannà dels seus companys de files es dedica a comprometre partides sense comptar amb els diners.

X
Send this to a friend