Joana Maria Camps destaca la nova configuració curricular com un dels pilars centrals de la LOMCE

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, ha destacat avui els avantatges que suposarà per a Balears l’aplicació de la LOMCE, un sistema que valorarà i fomentarà la cultura de l’esforç.

 

En resposta a una pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Manuel Monerris, durant el ple del Parlament, ha qualificat la nova configuració curricular com un dels pilars centrals de la reforma educativa.

 

Ha ressaltat la importància de les avaluacions durant tot el procés educatiu, la reforma de la Formació Professional bàsica, així com el reforç de l’ensenyament d’idiomes i matemàtiques. Ha assegurat que hi haurà un augment del professorat per engegar i garantir el bon desenvolupament dels diferents projectes educatius. A més, ha destacat que s’atendran les demandes de cada centre pel que se seguiran mantenint reunions per conèixer la realitat de cadascun d’ells. Ha reiterat la seva predisposició al diàleg amb els sindicats per tractar d’arribar a un acord per al pacte d’interins.

 

Per la seva banda, Manuel Monerris, ha assegurat que millorar el nivell dels ciutadans en l’àmbit educatiu suposa obrir les portes a llocs de feina d’alta qualificació, el que representa una aposta pel creixement econòmic i per un futur millor. Els canvis socials implícits en un món més global, obert i interconnectat, han obert un debat en diferents països sobre la necessitat de canvis normatius i programàtics de major o menor envergadura per adequar els seus sistemes educatius a les noves exigències.

 

Ha explicat que aquests canvis als que s’enfronta la societat actual, demanden una contínua adequació del sistema educatiu a les emergents demandes d’aprenentatge. “El sistema educatiu anterior no permetia progressar cap a una millora de la qualitat educativa, com posen en evidència els resultats obtinguts pels nostres alumnes en les proves d’avaluació internacionals, les elevades taxes d’abandonament del sistema i de formació i el reduït nombre d’estudiants que arriben a l’excel·lència”, ha dit.

 

La reforma pretén fer front als principals problemes detectats en l’anterior sistema educatiu espanyol, basant-se en els resultats objectius reflectits en les avaluacions periòdiques dels organismes europeus i internacionals.

 

 

X