Expliquin les seves deutes, gràcies

Des de l’entrada de nous governs en les institucions estem observant com dia sí i un altre també surten factures sense pagar, deutes pendents i compromisos verbals amb entitats i col·lectius que no tenien cap partida i que només obeïen a compromisos electorals.

La veritat és que pitjor herència no podíem tenir, el Consell Insular com tots sabíem gastava moltíssim, més del que ingressava, com a mostra d’això té un deute amb els bancs de més de 40 milions d’euros i deu 14 milions d’euros a proveïdors, ajuntaments i consorcis. Entre els ajuntaments, en el de Maó l’herència dels governs socialistes fa que la deute sigui de 36 milions d’euros i amb escassa capacitat per sol·licitar més crèdit. I en el cas del Govern és sagnant, amb 5.587 milions d’euros i devent més de 1.000 milions a proveïdors. Per si això fos poc, ara ens queda per saber el que ens ha ocultat ZP a nivell nacional.

Doncs bé, aquesta és la fosca realitat que els governs d’esquerra han amagat durant tot aquest temps als ciutadans.

I la oposició actual què diu? doncs que pugem els impostos o que ens posem a governar.
Per descomptat el que segur que no es farà serà collar més als ciutadans i evidentment el que s’està fent des del primer minut és governar, just el contrari del que hem vist fins ara.
La societat és i ha de ser conscient d’aquesta situació i la recepta dels governs del Partit Popular serà l’austeritat, sense retallar un sol euro en sanitat i educació.

La proposta del Govern Balear passa per un pla de sanejament que permetrà un estalvi de 380 milions d’euros basat en la reducció de l’estructura administrativa, empreses públiques i supressió de subvencions irrellevants en els temps que corren.

Finalment, crec que a aquesta difícil situació, originada per uns pèssims governants, només ens deixa una sortida, gestionar millor els recursos econòmics per part de les administracions i crear confiança entre els generadors reals de llocs de treballs, que no són uns altres, que la iniciativa privada.
Ara, al meu entendre, sí haurien d’explicar per què ens disfressaven una realitat econòmica que demostra que tenim la pitjor situació econòmica de la història de les nostres illes.

Alejandro Sanz Benejam

Diputat Autonòmic en el Parlament Balear

X