Els pressupostos de 2012 intenten posar fi a una dinàmica de despesa i dèficit que ha desbordat els comptes públics de la comunitat

“És sorprenent que tant el PSOE com el PSM segueixin defensant un model econòmic que ens ha portat a l’actual situació d’impagament i ruïna.

Les esmenes que han presentat implicarien tornar a la senda de més despesa, més dèficit, més endeutament i, finalment, increment d’impostos; un fet que no compartim en absolut”, ha afirmat el diputat, Antoni Camps, portaveu del Partit Popular en la Comissió d’Hisenda i Pressupostos en el Parlament balear.

 

El pressupost aprovat suposa tornar a l’estabilitat pressupostària, al control del dèficit i sense que això suposi un increment dels impostos. L’optimització dels recursos i la racionalització de les despeses és la línia argumental d’uns pressupostos que estan decidits a fer front a les despeses supèrflues, pròpies dels anys anteriors.

 

“Aquest Govern no gastarà per sobre de les seves possibilitats. No prendrà compromisos que no pugui complir. Estem en una altra dinàmica, una altra manera de fer política. S’ha acabat el comprar una taula i 16 cadires per 35.000 euros, per posar un cas. Hi ha centenars d’exemples de despesa que produeixen vergonya. El pas de l’esquerra pel Govern és comparable a l’exèrcit d’Àtila, que per on passava no tornava a créixer l’herba ”, ha dit Camps.

 

Un element que condiciona totalment el pressupost és la pujada espectacular de les despeses financeres i les amortitzacions del deute. Els interessos del deute passen de 102 milions d’euros en 2010 a 205 milions pel 2012 (un increment d’un 100%). Això és a causa de l’increment de l’endeutament que va passar dels 3.000 milions en el 2.010 als més de 4.600 milions actuals. Per la seva banda, les amortitzacions passen de 69 milions d’euros a 567 milions (un increment d’un 720%).

 

“En un moment en què el Govern rebrà 450 milions d’euros addicionals per la millora del finançament autonòmic, no obstant això, a causa de l’increment del pagament d’interessos i l’amortització de deute, el Govern gestionarà 310 milions d’euros menys que en 2010. Pagarem dos milions d’euros diaris als bancs. Això és la conseqüència d’una manera d’entendre la gestió dels diners públics, en què semblava que el recurs del préstec era infinit i que semblava que mai s’havia de retornar”, ha reafirmat Camps.

 

D’altra banda, el pressupost presentat ha fet un enorme esforç per assegurar els serveis públics bàsics que conformen l’estat del benestar. L’any 2012 es destinaran 3 de 4 euros de la despesa no financera a polítiques socials: a educació, a sanitat i a serveis socials.

 

“Dins d’un pressupost ajustat i auster, s’ha volgut prevaler al més feble. Per posar un exemple, la conselleria de sanitat incrementa el seu pressupost un 12% sobre el disponible pel 2011. Mai s’havia dedicat un percentatge tan elevat del pressupost a polítiques socials. Encara que l’esquerra porti la bandera de les polítiques socials, els qui realment les fem som els de el PP i l’exemple són aquests pressupostos”, ha puntualitzat el diputat Camps.

 

Els pressupostos recullen algunes esmenes del Partit Popular que, una d’elles, suposa que el Consell insular de Menorca rebrà 3 milions d’euros, que no estaven pressupostats, en concepte de finançament dels Consells insulars. Una altra esmena del PP suposa incloure 410.000 euros per les escoletas de 0 a 3 anys, partida que no estava inicialment als pressupostos. Es recupera la partida d’ajudes als alumnes que no poden cursar els seus estudis a la seva illa. En l’anterior convocatòria hi havia 180.000 euros i ara es preveu pel 2012 un total de 630.000 euros.

 

“Dins de les pròpies restriccions d’un pressupost que és auster i dur, s’han sabut defensar les necessitats de Menorca. El grup de diputats menorquins són especialment combatius. Santiago Tadeo ha lluitat per millorar els pressupostos i ha aconseguit tres milions d’euros per a Menorca que no estaven pressupostats. El que no pot ser, com fa l’oposició, és exigir impossibles, demanar inversions que en 2012 no es podran fer per falta de liquid i per una herència que s’ha rebut, que ha deixat els comptes fets un solar”, ha dit amb contundència Antoni Camps.

 

Quant a les inversions territorialitzades Menorca és la que obté un millor resultat. Si abstraiem els 17 milions d’euros que es destinen al pagament de les carreteres d’Eivissa, inversió que la Menorca de Joana Barceló va rebutjar, Menorca rebrà un milió d’euros més que Eivissa. Menorca rep inversions per un valor de 108,17 euros per habitant, mentre que Eivissa només 68,28 euros per habitant. Mallorca 47,55 euros per habitant i Palma 90,90 euros per habitant. Si en 2011 les inversions territorialitzades per a Menorca suposaven un 8,20% del total, ara suposa un 9,31% del total.

 

“Els que ara exigeixen que els diputats menorquins del PP defensem la nostra illa, res van fer per defensar Menorca quan ells governaven. Menorca pot estar moderadament satisfeta d’aquests pressupostos. Tots voldríem molt més. És lògic. Però, dins del marc d’ajustos i austeritat, Menorca no surt perjudicada”, ha dit el diputat.

 

El Partit Popular entén que l’actual pressupost suposa la primera pedra d’un canvi de model, en contraposició al model que es va aplicar per part dels partits d’esquerres en els últims anys. Aquest nou model està basat en donar el protagonisme a la iniciativa privada. Un model que suposa, d’una banda, l’estabilitat pressupostària en els comptes públics, i d’altra banda, polítiques liberalitzadores de l’activitat privada. Aquest pressupost suposa, per tant, el final d’unes polítiques d’increment de la despesa, de l’endeutament i del dèficit. El final d’una gestió pública caracteritzada per la burocràcia, les traves administratives i la obstaculització constant a la iniciativa privada.

X
Send this to a friend