Els maonesos hauran de pagar 2.240.000 euros més amb la pujada de l’IBI que ha anunciat l’Ajuntament de Maó

La portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Maó, Águeda Reynés, i el regidor Salvador Botella han denunciat avui l’increment de més de 2 milions d’euros que hauran de pagar els maonesos amb la pujada de l’IBI que l’actual equip de govern vol imposar i l’han acusat d’enganyar la ciutadania, perquè el fet d’haver d’elaborar un pla econòmic financer no és cap excusa per incrementar impostos.

 

Han explicat que amb la pujada del 0,55 al 0,67 que pretén fer l’equip de govern, es malmet una part del camí que es va fer al llarg del passat mandat per reduir la pressió fiscal, al mateix temps que també es deixen sense efecte mesures positives per la ciutadania com són la reducció dels coeficients d’actualització de la valoració cadastral que passen de l’1 al 0,92, així com el recàrrec del 4% que s’aplicava a finques de valor cadastral superiors a 68.000€, recàrrec que venia establert pel Govern central.

 

Aquestes dues molt positives mesures per la ciutadania havien de representar un estalvi en la pressió impositiva dels maonesos d’1,5 milions d’euros tal i com reconeix el responsable de serveis econòmics, i en lloc d’això, l’Ajuntament incrementa el tipus del 0,55 al 0,67. Es recaptaran 740,000€ més que aquest any 2015, així doncs l’arribada d’ARA MAÓ y PSOE a l’Ajuntament de Maó representa que els maonesos hauran de pagar 2.240.000€ més en concepte d’IBI, que si s’hagués mantingut la normativa actual que va aprovar el Partit Popular.

 

L’elaboració del pla econòmic financer és més un tràmit  jurídic – contable que no un problema econòmic per si mateix, donada la situació econòmica heretada per l’actual equip de govern, que dista molt de la que va rebre el Partir Popular l’any 2011 de la mà del Sr. Vicent Tur i el seu govern de PSOE+PSM+EU.

 

2010                                        2015

 

Deute financer                                      23.049.000                               14.656.000 (31 de maig)

Període mitja de pagament                 382 (30 juny 11)                            24,69 dies (informe intervenció)

Deute viva ajuntament                                 74 %    41,17 %
(informe intervenció)                                          

 

En segon lloc, cal explicar que l’Ajuntament de Maó ha reflectit en els seus comptes i per tant en els seus pressupostos una partida de 4.228.000 euros que fa que quadri el pla econòmic financer i ho han pogut fer gràcies a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que tant han criticat. Aquesta llei permet en els ajuntaments incloure una estimació en els seus pressupostos d’aquells serveis necessaris e imprescindibles que són competència de la CAIB però que assumeix l’Ajuntament de Maó, pel que aquesta haurà de pagar els costos dels mateixos i si no ho fa, s’hauran d’abonar des del Govern central de forma subsidiària. “El que no sabem és si la CAIB haurà tingut en compte els més de 4 milions d’euros en els seus pressupostos de 2016, així com els de molts d’altres ajuntaments”, ha dit Reynés.

 

En referència a la reorganització administrativa, el PP Maó està d’acord amb la dissolució del PUM, en tant en quant aquest té un desequilibri financer, per tant la seva dissolució és automàtica en data 1 de desembre. El PP proposa la instal·lació dels serveis econòmics en les dependències del PUM i estalviar així el lloguer del local actual o unificar diversos serveis amb un nou edifici del qual la compra resultaria més econòmica que el que es paga en lloguers (serveis econòmics, auxiliar de recaptació).

 

Sobre els 100.000€ que l’Ajuntament ha estalviat per la gestió temporal de la recaptació municipal, el PP considera que l’Ajuntament hauria de retribuir o incentivar als funcionaris de serveis econòmics que han assumit una sobrecàrrega de feina. En compte d’això, han preferit no pujar el preu de la zona blava durant els mesos d’estiu (incomplint per tant l’ordenança municipal), una clara mesura populista, que representarà una pèrdua per l’Ajuntament d’uns 60.000 €, que en gran mesura haurien pagat els turistes d’acord amb la llei d’oferta i demanda.

 

X