Els diputats menorquins inicien el curs polític amb les jornades parlamentàries del PP

Els diputats autonòmics per Menorca Antoni Camps i Asunción Pons intervindran en la jornada que demà dimecres celebrarà el Grup Parlamentari Popular per preparar el proper període de sessions en el Parlament balear.

 

Antoni Camps, com a portaveu d’Hisenda i Pressupostos, explicarà les principals actuacions en aquestes àrees, i Asunción Pons, portaveu d’Economia, presentarà en aquesta jornada –a la qual, a més dels diputats, també assisteixen el president i els consellers del Govern balear- les iniciatives en matèria d’Economia i Competitivitat.

 

Asunción Pons ha manifestat que “seran uns mesos de gran activitat, en la qual sobresurten, per la seva importància per als diferents sectors productius de Balears, la tramitació i aprovació de la Llei d’Ordenació Minera, la Llei de Comerç i la Llei Agrària, que per primera vegada, comptaran amb marcs normatius que ordenen i modernitzen el seu tractament legislatiu”.

 

La diputada portaveu en Economia del Grup Parlamentari Popular ha destacat que “totes aquestes lleis són fruit del treball i l’acord amb els sectors afectats, que participen de forma activa mitjançant l’aportació de propostes i suggeriments que són valorades en ponència i comissió”.

 

En relació a Menorca, ha indicat Asunción Pons que “en tots aquests textos legals es tenen en compte i s’incorporen les especificitats i aspectes concrets de Menorca, com ja es va fer en el seu moment amb la primera Llei de Pesca de Balears i també amb la revisió i actualització de la Llei de Pesca”.

 

La ponència de la Llei de Mines es va reunir la passada setmana per redactar l’informe, per la qual cosa, donat el seu avançat estat d’elaboració, podrà ser aprovada pel ple del Parlament al setembre.

 

Respecte a la primera Llei de Comerç de Balears, que és fruit d’un ampli acord amb el sector, impulsat i aconseguit pel conseller d’Economia i Competitivitat, Joaquín Garcia, ha explicat la diputada Asunción Pons que el projecte de llei ja es tramita en el Parlament, ja ha finalitzat el termini de presentació d’esmenes i ara serà dictaminat per la Comissió d’Economia. Està previst que pugui debatre’s i ser aprovat pel ple durant el mes d’octubre.

 

La primera Llei Agrària de Balears, que també ha incorporat nombroses aportacions i propostes de les organitzacions professionals del sector primari, serà tramitada durant aquest proper període de sessions.

 

Ja ha estat aprovada la Llei de Joc i Apostes de Balears que ara passarà a ser aplicada mitjançant el seu desenvolupament reglamentari.

 

 

X
Send this to a friend