El problema no és el projecte

Entenc i respecto que hi hagi persones a les quals no els agradi el projecte de millora de la carretera general ME-1, i per descomptat, tenen tot el dret a criticar-ho. No obstant això, també tenen el mateix dret els que estan a favor del projecte o fins i tot els que demanen que la coneguda com a “carretera general” sigui més segura, amb dos carrils per sentit, a l’estil de la ronda de Ciutadella o Maó.

 

Qualsevol postura és respectable i acceptable, el Partit Popular de Menorca mai ha ocultat quin és el model de carretera pel qual apostava en les passades eleccions de 2011, un model que no té res a veure amb el projecte que ara defensem, però que actualment és la millor solució possible per millorar la seguretat de tots els que utilitzen aquesta infraestructura, evitant futures remodelacions a curt termini.

 
Les campanyes realitzades contra aquesta infraestructura entren dins de la llibertat d’expressió de qualsevol, ara bé, alguns partits com el PSOE o el PSM queden en evidència i fan el ridícul, ja que solament veuen un impacte o poc suport social quan no ho fan ells, o no ho recolzen ells. La prova és evident veient altres infraestructures impulsades per aquests partits, el projecte de la variant de Ferreries, amb dues rotondes de 100 metres -les més grans de Menorca-, un túnel de més de 250 metres, sense oblidar-nos que el traçat passa just enmig d’un Àrea Natural d’Especial Interès i una altra Àrea Natural d’Interès Territorial. El seu projecte de Ferreries no tenia impacte i el nou de Maó-Alaior sí?

 

A la foto podem comprovar l’impacte que tindrà un projecte i un altre, uns fan viaductes i travessen muntanyes, mentre uns altres fan canvis de sentit, com té més impacte? No deixa de ser estrany també la macro-campanya que aquesta fent el GOB contra el nou projecte, especialment si la comparem amb la campanya que va fer contra la variant de Ferreries. Ara impulsen propaganda en mitjans de comunicació o en tanques, manifestacions setmanals, cartes als diaris, o reclamant un sense fi d’informes. En la variant de Ferreries la seva oposició solament va consistir en la ridiculesa d’escriure mig foli d’al•legacions, una mica estrany no? i això que es construïa un vial alternatiu que passava pel mig d’un ANEI i un ANIT, es foradava una muntanya i es construïen les dues rotondes més grans de Menorca, però governaven uns altres i no interessava.

 

Pel que podem afirmar que la revolada depèn més de qui ho faci, segurament les rondes de Maó i Ciutadella no tenen impacte visual o consumeixen territori, amb els seus dos carrils, amb les seves “tropecientas” rotondes. Millor no parlar de la carretera Maó-Sant Lluis, que tampoc té impacte ni consumeix, ni rotondes gairebé, per cert, oblidem-nos del mamotreto conegut com a Centre Penitenciari Menorca, ha de tenir un impacte visual mínim.

 

En fi, ningú ha dit que la reforma de la carretera no tingui impacte, que ho té, però cal ser una mica més coherents, l’impacte serà menor que la variant de Ferreries, i es basa en criteris estrictes de seguretat. Mai el Consell Insular va explicar tantes vegades i en tants llocs una infraestructura, mai es va donar tanta informació pública sobre el projecte, s’han acceptat innombrables al•legacions de particulars i organitzacions, amb la finalitat de millorar el projecte. Els famosos canvis a doble nivell s’han reduït en grandària un 35%, la Comissió Balear de Medi ambient ha dictaminat a favor del projecte de millora, els tècnics són els mateixos que en l’anterior projecte amb el PSOE i PSM. Llavors, no podria ser que el problema no fos el projecte, sinó el color del govern que ho presenta?

 

 

X