El president Santiago Tadeo ha heretat un deute de 40 milions d’euros al Consell

L’equip de govern de Santiago Tadeo en el Consell heretarà una situació econòmica molt delicada quan prengui possessió. Entre altres dificultats, l’alt nivell d’endeutament de la institució (42 milions per retornar en començar 2011) li obligarà a destinar 16.000 euros diaris fins a aconseguir els 5,8 milions, interessos inclosos, que els pressupostos per 2011 preveuen en amortitzacions de crèdits, tal com publica el diari Última hora.

Segons els càlculs del govern sortint de PSOE i PSM-Verds, al final del seu primer any de mandat el Consell de Tadeo tindrà encara 37,2 milions per retornar, una xifra que en 2015, al final de la legislatura, s’hauria de situar en els 16,9 milions, sempre que no es demanin nous préstecs quan el Govern central aixequi la prohibició. Tot això suposant que la institució compleix amb els bancs i retorna els entre 4 i 6 milions que els comptes fixen per a cada exercici econòmic.
De fet, la reducció d’ingressos provocada per la crisi ha agreujat la falta de recursos del Consell, que en 2011 preveu invertir amb finançament propi 5,9 milions d’euros, amb prou feines un 14,4% dels 40,9 milions pressupostats i pràcticament el mateix que destinarà a satisfer l’amortització dels crèdits contractats des de l’any 2000.

L’endeutament que arrossega l’acció inversora del Consell és el resultat de deu anys en els quals s’ha tirat dels bancs per realitzar les inversions, aconseguint els 8,5 milions en 2007 o els 5,8 en 2010. En aquest sentit, quan Tadeo faci comptes al final del present exercici únicament podrà donar per pagat el préstec de 2010, de 3,1 milions d’euros, al que deu anys després encara haurà de destinar 318.293 euros en concepte d’amortització i 11.799 en concepte d’interessos.
Les diferents condicions pactades amb els bancs fan que cadascun dels préstecs es retorni a diferent ritme; al desembre, del crèdit de 5,6 de l’any 2001 encara faltaran per pagar 1,1 milions, i del de 2002 de 4,4 milions restaran 1,3 milions per retornar. El que més costarà afrontar seran els 8,5 milions que es van demanar en 2007, dels quals a dia d’avui falten per pagar més de 6,8 milions, això és, el 80 per cent.

X