El PP ofereix més ajudes i exempcions fiscals a les persones que han perdut el seu habitatge

El portaveu d’Hisenda del Grup Popular, Antoni Camps, ha defensat avui les mesures fiscals, econòmiques i socials que han engegat els Governs del PP per enfortir la recuperació econòmica, durant el debat d’una proposició de llei, presentada pel PSOE, relativa a la bonificació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats.

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra de la proposició perquè ja s’estan aplicant mesures per garantir solucions a les famílies i persones que estan passant per una situació de desnonament i s’estan aplicant mesures fiscals que alleugereixen, des d’un punt de vista econòmic, la seva situació.

Antoni Camps ha explicat que el Reial decret-Llei de mesures urgents per al creixement, aprovat el passat 4 de juliol, estableix una exempció en l’IRPF dels increments patrimonials generats per la dació en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials. “Resultava un contrasentit que un contribuent que hagués perdut el seu habitatge per impagament registrés en termes fiscals un guany patrimonial”, ha dit Camps, qui també ha lamentat que “una qüestió tan òbvia no se li ocorregués al diputat Antoni Diéguez, ni al PSOE quan governava”.

El diputat menorquí ha destacat que aquesta mesura, va completar la mateixa que el propi Govern havia aprovat en 2012, quan l’exempció dels guanys patrimonials solament es circumscrivia a contribuents que es trobaven en el llindar d’exclusió. D’aquesta manera, amb la reforma fiscal de juliol, es generalitza l’exempció a tots els casos de dació en pagament i execucions hipotecàries.

”És l’exemple d’uns fets, d’una legislació, que el PP ha engegat, precisament, per disminuir i alleugerir els efectes de la crisi sobre les persones més vulnerables i que contrasta amb la inactivitat de l’esquerra que, quan va governar, no va fer res. És més, mentre el PSOE, en aquesta legislatura, es posava les samarretes de la plataforma antidesnonaments, els mateixos, aplaudien la Llei de “desnonaments express” que el Govern de Rodríguez Zapatero, amb la seva ministra d’Habitatge, Carme Chacón, va aprovar en el mes de novembre de 2009”, ha dit Camps.

Antoni Camps ha criticat que des del PSOE facin una cosa quan governen i la contrària quan estan en l’oposició i ha recordat que “durant la passada legislatura no es va presentar cap proposta per afavorir a aquelles persones que van perdre la seva casa, cosa que sí ha fet el PP, i si pogués i hi hagués més disponibilitat pressupostària, faria moltes més”.

Entre altres mesures, i per fer front a aquestes circumstàncies de famílies que poden perdre el seu habitatge, el Govern està fomentant els habitatges socials. El Pla de lloguer de l’IBAVI ha rebaixat els seus preus de lloguer social en un 20% i ha posat a la disposició dels ciutadans més desfavorits centenars d’habitatges amb lloguers molt baixos.

En aquests moments, Balears compta amb un model tributari més progressiu. Precisament durant aquesta legislatura, s’ha modificat la progressivitat de l’Impost de Transmissions Patrimonials, (que és l’impost més important i amb major recaptació per a la comunitat autònoma) perquè paguin més els qui més tenen.

L’actual model fiscal de Balears, fruit del creixement i la reactivació econòmica, ha aconseguit un increment dels ingressos públics, “un fet que no passava en la passada legislatura, quan els ingressos van baixar de forma espectacular, sense que el Govern del Pacte fes res per evitar-ho, al contrari, va incrementar la despesa i va augmentar el dèficit, el contrari al que exigia la prudència i el rigor pressupostari”, ha criticat Camps. Segons el Col·legi d’Economistes, Balears està per sota de la mitjana espanyola quant a nivell impositiu, “i en la mesura del possible, seguirem baixant la pressió fiscal”.

X