El PP garanteix el descompte de resident i destaca que l’OSP Menorca-Madrid s’ha creat en només quatre mesos

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha exposat avui durant el ple del Parlament els avanços que s’han aconseguit en matèria de transport aeri en aquest mandat.


En primer lloc ha destacat que ha estat un Govern del Partit Popular qui, el passat dia 15 de juny, va aprovar, per acord del Consell de Ministres, la declaració de Servei Públic per els vols entre Menorca i Madrid. Una OSP que està en vigor des del passat 4 de juliol, amb una partida finalista en els Pressupostos Generals d’enguany de 600.000 euros, i també en els PGE de 2013 i 2014, així com la introducció de rebaixes en les taxes aeroportuàries en els Pressupostos Generals de l’Estat.

 

Asunción Pons ha explicat que l’actual Govern manté la declaració de Servei Públic per els vols entre Illes a Balears, amb la voluntat decidida de revisar-la per a millorar la connectivitat. I ha recalcat que va ser precisament un Govern del Partit Popular qui, a dia 21 de novembre de 2003, aprovà la declaració de Servei Públic per a les rutes interinsulars de Balears.

 

La parlamentària menorquina ha desmentit les declaracions d’alguns membres de la oposició i ha assegurat que es seguirà aplicant el descompte de resident, “per molt que vostès, Srs. del PSOE, pretenguin crear alarmisme i confusió amb proposicions manipuladores, tant el ministre d’Indústria, Sr. Soria, com la ministra de Foment, Ana Pastor, han confirmat en varies ocasions en el president de la nostra Comunitat, Sr. Bauzá, que aquesta subvenció no serà modificada”.

 

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra d’una Proposició No de Llei presentada pel PSOE ja que les peticions formulades no s’ajusten a la realitat.

 

En primer terme, ha dit Asunción Pons, “el Grup Popular no recolzarà la convocatòria, amb caràcter urgent, del Comitè de Rutes de Menorca, senzillament perquè el PSOE demostra total desconeixement de com funciona aquest organisme, que es reuneix dues vegades a l’any per a promocionar mercats emissors, destí en origen i noves rutes; qüestions que res tenen a veure amb el contingut d’aquesta PNL”.

 

El GPP tampoc ha donat suport a “estudiar la implantació d’un pla d’intervenció, seguiment i control a la ruta Menorca-Barcelona”, ja que tant el Ministeri de Foment com el Govern balear formen part de la Comissió Mixta de Transport Aeri, que ja fa el seguiment de la OSP interinsular i la connectivitat dels vols domèstics de les Balears.

 

La parlamentària ha explicat que dins d’aquest àmbit és on el Ministeri–concretament la Direcció General d’Aviació Civil- du a terme el seguiment i control de les diferents rutes, inclosa la de Menorca-Barcelona. “No té sentit demanar allò que ja s’està fent”.

 

En relació al pla d’intervenció que reclama el PSOE, Pons ha recordat que tant la normativa estatal com la comunitària només esmenten el lliure mercat. “I la capacitat d’intervenció del lliure mercat, Sr. Borràs, només ve permesa quan hi ha una evident manca de servei que motivi la necessitat de declarar una OSP d’una o vàries rutes. Oblida, Sr. Diputat, que el Ministeri de Foment ja ha constituït un observatori de preus que fa el seguiment. En conclusió: només es pot intervenir si es declara, prèviament, l’Obligació de Servei Públic d’una ruta”.

 

La tercera proposta, relativa a “estudiar la conveniència d’implantar obligacions de servei públic a l’hivern en la ruta Menorca-Barcelona”, demostra , tal i com ha afirmat Asunción Pons, “un desconeixement absolut dels requisits de les obligacions de Servei Públic”, ja que encara que les condicions de connectivitat entre Menorca i Barcelona durant l’hivern no siguin les òptimes, estan cobertes de forma raonable. Per tant, com que hi ha serveis, no compleix el requisit essencial per a la declaració de Servei Públic.

 

La diputada menorquina ha avançat que, segons dades d’AENA, aquest pròxim mes de novembre, Menorca comptarà amb 54 connexions setmanals amb Barcelona: 27 d’anada i 27 de tornada, distribuïdes en 8 vols diaris de dilluns a divendres, 6 els dissabtes i 8 els diumenges.

 

Per últim, Asunción Pons ha incidit en que tampoc es pot aprovar la quarta proposta: “implantar un pla d’actuació transitori que garanteixi la connectivitat entre Menorca i Madrid fins l’entrada en funcionament d’OSP” perquè va contra legem.

 

Ha explicat que tant la normativa de la Unió Europea com de l’Estat impedeixen intromissions en el sector de la connectivitat. “La única fórmula d’intervenció és la declaració d’Obligació de Servei Públic. No hi pot haver situacions transitòries, com demana, Sr. Borràs, senzillament perquè no estan previstes”.

 

Per últim i donada la importància que té per al Govern balear el transport aeri, la diputada del Grup Parlamentari Popular ha manifestat que espera l’aportació de propostes i iniciatives dels dos grups de l’oposició en la Comissió no Permanent d’Estudi sobre el transport aeri, que recolza plenament el PP, i que serà creada per acord de la Junta de Portaveus després d’haver rebut la Mesa del Transport Aeri de Menorca.

X