El PP explica que les reformes en la Sanitat pública garanteixen un sistema de qualitat gratuït i universal

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha defensat avui la importància de totes les mesures i iniciatives en matèria de salut pública aprovades pel Govern de Rajoy que han anat dirigides, des del primer dia, a garantir tres grans objectius: la sostenibilitat i la continuïtat del sistema, preservar els drets dels ciutadans per a una bona i eficaç atenció sanitària, amb uns serveis moderns i eficaços, i la cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

 

Asunción Pons ha explicat que aquests són precisament els objectius del Reial Decret Llei 16/2012, de dia 20 d’abril, aprovat per el Govern d’Espanya, tal com ja expressa la seva pròpia denominació: “Mesures urgents per a garantitzar la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions”.

 

Durant la comissió de Salut del Parlament Balear, el Grup Parlamentari Popular ha rebutjat una Proposició No de Llei presentada pel PSM contra el Reial Decret Llei 16/2012 al considerar “els seus plantejaments erronis, que demostren desconeixement de la realitat, i que no tenen en compte la necessitat d’aportar els recursos imprescindibles per el bon funcionament del sistema sanitari públic”.

 

La diputada menorquina ha assegurat que “el Decret Llei Sanitari que avui pretén rebutjar el PSM forma part d’un paquet de mesures que ha aprovat el PP per a solucionar la gravíssima situació en què el PSOE va deixar la sanitat pública, amb un deute de 16.000 milions d’euros que posava en risc de fallida el conjunt de la salut pública, fruit d’una irresponsable gestió”.

 

Asunción Pons ha recordat que la primera mesura de l’executiu de Rajoy, dins del paquet de reformes per mantenir la gratuïtat i universalitat de la sanitat, va ser la de garantir el subministrament dels medicaments, pagant les factures pendents als proveïdors, en total més de 12.200 milions d’euros.

 

La diputada menorquina ha fet referència a la modificació de la participació en el pagament dels medicaments, que ha suposat una reducció de la despesa farmacèutica d’un 24%, per primera vegada els envasos dels antibiòtics s’adapten a la durada del tractament per a frenar el malbaratament dels medicaments, la compra centralitzada de vacunes suposa un estalvi de més de 31 milions d’euros en dos anys, i s’ha intensificat la regulació per a detectar i frenar els abusos en el sistema sanitari. “Gràcies a aquesta tasca, s’han detectat més de 150.000 targetes sanitàries de persones que havien mort, i que es continuaven emprant. També s’ha advertit l’existència de 800.000 persones que constaven com a beneficiàries d’altres ciutadans, de manera irregular”.

 

Ha destacat que s’han adoptat decisions per a evitar els greus perjudicis i sobrecostos que provocava l’anomenat ‘turisme sanitari’, amb un gran nombre de persones que venien expressament a Espanya per a ser ateses i intervingudes quirúrgicament en la sanitat pública.

 

Asunción Pons ha valorat molt positivament els resultats obtinguts amb el Reial Decret que, “sorprenentment, per a vostès constitueix un retrocés, quan el PP pot argumentar que constitueix una garantia de present i futur per mantenir la sanitat pública”.

 

La parlamentària menorquina recorda que aquesta reforma és fruit d’un gran acord entre el Govern d’Espanya i les comunitats autònomes, ja que “calia actuar i prendre mesures valentes, i així ho ha fet el Govern del Partit Popular”.

X