El PP defensa les modalitats lingüístiques a IB3 com a element vertebrador

El portaveu del Grup Popular en la Comissió de Control de RàdioTelevisió de les Illes Balears (IB3), Alejandro Sanz, ha defensat avui la política lingüística, introduïda pel Govern, a IB3 per al foment de les modalitats pròpies, durant el debat d’una proposició no de llei, presentada pel PSOE, i en la qual sol·licitaven l’ús del català com a llengua pròpia del servei públic de radio i televisió de Balears.

 

Una decisió que, tal com ha manifestat Sanz- “està present en el nostre Estatut d’Autonomia, en la Llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en la Llei Audiovisual i recentment, en el mandat marc d’IB3 que elaboren els grups parlamentaris i que va ser aprovat a l’abril”.

 

Alejandro Sanz ha defensat una televisió i una ràdio pública més oberta, més imparcial i més pròpia, un reflex de la societat balear on la gent se senti identificada, en la qual es defensi i fomentin les modalitats lingüístiques, segons marca l’Estatut d’Autonomia. “Creiem que l’ús de les nostres modalitats és un encert i la societat se sent més còmoda, el que no és lògic és que els partits polítics de Balears s’oposin i prefereixin un model de televisió pública que ja s’aplica en una altra Comunitat Autònoma; per a l’esquerra el seu referent és TV3 i per a nosaltres, el nostre referent és la societat balear”.

 

A més, ha dit el diputat menorquí, s’està aplicant el llibre d’estil d’IB3, que compta amb l’aval de la Universitat de les Illes Balears. No s’ha canviat o modificat el llibre d’estil, el que s’està fent és aplicar-ho, atès que ofereix la possibilitat d’utilitzar l’article salat en certes circumstàncies.

 

Ha recordat al PSOE que a l’inici del mandat, IB3 no comptava amb cap lingüista perquè en l’anterior legislatura van deixar un deute pendent amb la UIB de 700.000 euros en serveis de normalització lingüística. “Molt parlar del paper de la UIB, però ha estat durant aquest mandat quan IB3 està pagant el deute de l’exercici anterior”.

 

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra de la proposició perquè, en contra del que manifesta, no s’estableix un canvi radical de model lingüístic en l’ens públic, “ni tampoc s’arracona al català com hem escoltat durant aquests mesos, sinó que l’única cosa que es pretén és fomentar les nostres modalitats pròpies”, ha dit Sanz.

 

El diputat menorquí ha recordat també que, quan es va votar el mandat marc d’IB3 en comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament, el PSOE es va abstenir, per a pocs dies després, canviar de postura en el ple del Parlament i finalment votar en contra.

 

L’article 9 del mandat marc d’IB3 expressa: “el model de la llengua de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, tant en la televisió com en la ràdio, ha de reflectir les modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears. S’ha de seguir amb un model en el què ens sentim identificats tots els parlants de les illes i que serveixi d’element cohesionador en tot el territori balear”. Un text que va ser aprovat sense el vot contrari de l’oposició.

 

De fet, des de l’oposició van arribar a fer les següents declaracions: “No estic en contra de cap modalitat, ni geogràfica, ni funcional, ni estàndard, ni de cap tipus, perquè entenc les modalitats com el resultat de l’ús de la llengua adaptada a cada situació. Les modalitats no només enriqueixen la llengua sinó que són part de la llengua; són la llengua emprada”.
”Per tant, d’una iniciativa que semblava que podia arribar a comptar amb un ampli consens, no s’entén que l’oposició es desmarqui de l’acord, presentant aquest tipus d’iniciatives solament amb l’objectiu de buscar polèmica on no n’hi ha. El missatge és molt clar defensen o no l’ús de les nostres modalitats? El nostre grup ho defensa i recolza qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit”, ha conclòs el parlamentari.

 

X