El PP assegura que es mantindran les mesures de suport escolar

El diputat del Grup Parlamentari Popular, Manuel Monerris, ha defensat avui les polítiques que ha aplicat el Govern Bauzá en matèria d’educació en resposta a una Proposició No de Llei presentada pel PSOE relativa al manteniment de recursos per a les mesures de suport escolar.

 

Durant la comissió de Cultura, Educació i Esports, Manuel Monerris, ha recalcat que les mesures de suport escolar personalitzat per a atendre a l’alumnat NESE (alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge, de necessitats educatives especials, amb altes capacitats o incorporació tardana) no s’han reduït. Ha assegurat que es manté el número de docents especialitzats en atendre aquests alumnes (mestres d’audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica) en els centres, de tal forma que la filosofia de l’escola inclusiva no es veu afectada en cap moment, a fi de donar resposta a les necessitats específiques, individuals i col·lectives, de famílies, alumnes i centres.

 

Pel que fa als mestres d’atenció a la diversitat, ha dit Monerris, en cap cas són els coneguts com “més un”. Ha detallat que els “més un” són mestres d’Educació Infantil i/o Primària que donen suport ordinari a aquells grups que l’han de mester. Aquest suport no és en cap cas específic en tant no són mestres especialitzats i no poden diagnosticar, tot i que formen part dels equips de suport dels centres. És possible, però, que segons la pròpia formació i l’organització d’alguns centres, i en consonància amb la política d’optimització de recursos actual, aquests docents duguin a terme altres tasques de suport determinades que no són les ordinàries. Per altra banda, el seu número és proporcional al número d’alumnes totals del centre, a les línees i a altres condicionants que poden variar d’un curs a un altre.

 

El diputat menorquí ha explicat que en relació a mantenir els equips d’atenció primerenca i els equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per al proper curs podran seguir amb la seva tasca amb la lògica adaptació a la situació socioeconòmica actual i les línies d’actuació de l’Administració establertes per fer-li front. D’aquesta manera, els equips d’orientació educativa i psicopedagògica es reorganitzaran amb l’objectiu d’equilibrar els diferents sectors que els constitueixen i unificar les seves línies d’actuació atès que els darrers temps han conviscut diferents models d’equips, amb diferents models d’organització territorial i atenció a centres, la qual cosa ha afectat la seva sostenibilitat. En relació al nou model, és el que demanden els propis professionals una volta han estat consultats. L’aplicació del Pla d’Actuació es durà a terme sempre i quan no afecti a la prestació dels serveis bàsics educatius i no vagi en contra de les mesures de contenció del dèficit públic.

 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular, ha donat suport al primer punt de la proposició, “no tant pel fet de mantenir les mesures de suport escolar, la qual cosa fa i procura el Govern de les Illes Balears, sinó pel fet de fer-ho en un moment com l’actual, amb l’esforç i la lluita que suposen”.

 

En referència al punt dos de la proposició en el que el PSOE demana a la conselleria d’Educació que tingui especial esment a mantenir la figura del mestre d’atenció a la diversitat, conegut popularment com a «mes un«, el diputat menorquí ha recordat als membres de la oposició que  persegueixen un fet que no és real en tant que obliden, tot i que és el que realment succeeix, l’esforç per mantenir els docents dedicats a atendre la diversitat. Motiu pel qual, el PP ha votat en contra.

 

Per últim, el Grup Parlamentari Popular, ha mostrat el seu recolzament al tercer punt en el que s’instava a mantenir els equips d’orientació educativa i psicopedagògica ( EOEPS ) generals i primerenca ( EAP) amb la seva estructura actual de cara a aplicar el Pla d Actuació elaborat de cara al curs 2012-13, ”ja que tal com ha afirmat Monerris és el que s’està fent, malgrat l’actual situació de crisi socioeconòmica”.

 

Manuel Monerris ha expressat la seva decepció davant d’aquesta proposició al considerar que és etèria i sense contingut, escrita des de la generalització i el desconeixement de la realitat, amb expressions carregades de negativitat com “retallades” o “agreujament de problemes”, o buides de contingut com “persona humana”. Ha destacat que en un moment com aquest s’ha de fer feina de cara al futur i l’esperança amb el convenciment de la superació d’aquests moments difícils, i més quan es tracta de temes com són les mesures de suport escolar.

 

X
Send this to a friend