El Pla d’Internacionalització del Govern beneficiarà a 450 empreses de Balears en 2013

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha defensat avui les iniciatives dutes a terme pel Govern Balear per ajudar a la petita i mitjana empresa, totes contemplades en la PNL que ha presentat el PSOE en comissió d`Economia, per la qual cosa el Grup Popular, ha votat en contra, «atès que no té sentit demanar el que ja s`està fent».

 
Algunes de les accions que ha dut a terme el Govern durant la present legislatura són les següents:
• Pagament a proveïdors: per reactivar les pimes de Balears havien d`abonar les factures pendents de pagament del Govern del Pacte.
• Llicència Exprés: a dia d`avui el 95% de les activitats econòmiques ja es poden iniciar amb una declaració responsable. Una mesura necessària per a la simplificació i agilitat administrativa.
• Diàleg amb els sectors productius: el Govern es reuneix de manera permanent amb les organitzacions professionals, entitats i agents socials. A través de la col·laboració publicoprivada i des de l`acord empresarial es fixen els criteris per consolidar la recuperació que ja ha iniciat Balears.
• Sector Comerç: el Govern ja està aplicant el Pla de Dinamització Comercial als municipis, un programa per millorar la competitivitat del sector. Ja es porta a terme a Felanitx, Santa Eulàlia des Riu i Maó, amb molt bons resultats, pel que altres 12 municipis ja han demanat participar.
• Programa SEERF (Suport a la recerca de finançament): actuació del Govern per ajudar a empresaris i emprenedors a posar en marxa el seu negoci. Els assessora per elaborar el seu pla d`empresa i obtenir finançament.
• Línies ISBA: facilita finançament específic per a pimes. Aquests últims mesos, amb el canvi de tendència que ja s`ha iniciat, demanen més per inversió i menys per a circulant.

 
Asunción Pons considera que «presentar una PNL tan genèrica com aquesta per donar suport a la petita i mitjana empresa sense valorar ni tenir en compte totes les mesures impulsades pel Govern, i els bons resultats obtinguts, constitueix una actuació de cara a la galeria, demagògica, retòrica i fins i tot irresponsable». I ha assegurat que mentre «el PSOE segueix instal·lat en la política de la subvenció, el PP aposta i facilita la capacitat creadora dels emprenedors».

 
Ha destacat que el Govern és plenament conscient del pes específic i de la importància que tenen les pimes per al conjunt de l`economia de les illes pel que ha recordat l`autor de la PNL, Marc Pons, que la primera llei que va aprovar el Govern va ser precisament la de Suport a l`Emprenedor, a la Micro, Petita i Mitjana Empresa, aconseguint així, ser la primera comunitat autònoma amb una normativa específica per a pimes.

 

Asunción Pons s`ha referit al desconeixement que ha posat de manifest el diputat Marc Pons al instar reformular el Pla d`Internacionalització, «perquè -un cop més, Sr Pons- el PSOE demana accions i mesures que ja s`estan aplicant».

 
El Pla d`Internacionalització ja compta amb la dotació de recursos que aporta la Direcció General de Comerç i Empresa. Els sectors amb una major participació són: agroalimentari, moda, bijuteria, calçat i confecció, infraestructures, en l`àmbit de la construcció, i serveis turístics, tecnològics i consultoria. En acabar l`any, gràcies al Pla d`Internacionalització s`hauran realitzat accions amb 450 empreses de les Balears, quan el 2012 es van dur a terme amb 350.

 

 

X