El Parlament manifesta que Menorca ha de ser referència de model turístic sostenible per a destinacions costaneres i illenques

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui una declaració institucional amb motiu del 20è aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

 

Aquesta declaració ha estat redactada per tots els grups parlamentaris de la cambra (PP, PSOE i Més: PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca i també els diputats no adscrits) després d’haver acceptat el Grup Parlamentari Popular la retirada de la Proposició no de Llei presentada a la comissió de Medi Ambient sobre aquesta qüestió amb l’objectiu de consensuar el text de la declaració.

 

El Parlament ha reconegut la labor del Consell Insular de Menorca, responsable institucional i gestor de la Reserva de la Biosfera, i ha defensat el seu model de creixement basat en la sostenibilitat, per tal que les futures generacions d’habitants de l’Illa i també els visitants puguin gaudir d’aquest equilibri entre l’activitat econòmica i els recursos naturals.

 

Entre les actuacions del pla d’acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca s’ha destacat el suport a les activitats que mantenen el paisatge tradicional; la conservació dels ecosistemes i biòtops per a garantitzar la fauna i flora autòctones, amb l’eradicació d’espècies invasores; aprofundir en el coneixement de la riquesa patrimonial, cultural i natural; definir estratègies de sostenibilitat a nivell local, de forma que cada municipi disposa de la seva pròpia Agenda Local 21; una encertada gestió del litoral i les platges; i minimitzar l’impacte de les activitats humanes, amb un adequat tractament i eliminació dels residus sòlids urbans.

 

Declaració Institucional

 

El Parlament de les Illes Balears expressa el reconeixement institucional als 20 anys de tasca duita a terme per Menorca com a Reserva de la Biosfera.

 

Aquest suport va especialment dirigit a la societat menorquina, que amb encert i esforç al llarg de moltes generacions ha sabut definir un model propi de creixement on l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la preservació dels espais naturals l’han fet mereixedor de la declaració de Reserva de Biosfera.

 

El Parlament de les Illes Balears manifesta que Menorca ha de seguir impulsant un model propi de creixement amb l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la preservació dels espais naturals, de manera que la declaració de Reserva de la Biosfera ha de ser un estímul per a fomentar el progrés i el benestar social i econòmic de Menorca.

 

El Parlament de les Illes Balears felicita al Consell de Menorca per haver aconseguit el nomenament com a seu mundial de les Reserves de Biosfera Illes i Regions Costaneres en l’àmbit del desenvolupament sostenible; i manifesta que Menorca ha de ser referència de model turístic sostenible per a destinacions costaneres i illenques.

 

El Parlament de les Illes Balear insta al Govern de la Comunitat Autònoma a col·laborar i participar, de forma coordinada i conjunta amb el Consell de Menorca, en els actes i activitats commemoratius del 20è aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

 

 

X