El Parlament aprova instar el Govern a promoure l`ús de les noves tecnologies com a mesura d`estalvi

El Grup Parlamentari Popular ha aconseguit avui el suport de tots els grups polítics per aprovar una Proposició No de Llei relativa a l`ús de les noves tecnologies per part del Govern per estalviar en els desplaçaments entre les diferents illes de Balears.

 

Durant la comissió d`Afers Institucionals i Generals del Parlament, el diputat del Grup Parlamentari Popular, Alejandro Sanz, ha defensat la importància d`aprofitar els recursos i instruments que tenim a la nostra disposició per reduir despeses.

 

Ha explicat que l`objectiu de la Proposició és el d`instar el Govern a utilitzar el sistema de videoconferència en totes aquelles reunions que no sigui imprescindible la presència física amb l`objectiu d`estalviar temps i diners en els desplaçaments entre illes. «D`aquesta manera no només aconseguim un major estalvi i millor gestió del temps al Govern Balear, sinó que se li dóna facilitats a altres administracions com són els ajuntaments o els consells insulars de la resta d`illes».

 

Alejandro Sanz ha destacat que també sortiran beneficiades les associacions, entitats o particulars que hagin de desplaçar-se a Palma de Mallorca per a una reunió, «així podrien mantenir contacte mitjançant l`ús d`un sistema de videoconferència».
El parlamentari menorquí ha incidit que aquesta Proposició vol donar un impuls a les noves tecnologies com a mesura d`austeritat entre administracions i en la relació dels ciutadans amb la mateixa. «No pretenem imposar o determinar quines trobades s`han de fer per videoconferència sinó conscienciar a l`administració de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per ser més eficaços, una mesura que encaixa totalment amb les polítiques d`austeritat que ha impulsat el Govern Bauzá».

 

La proposició, que s`ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics, ha inclòs la redacció d`un text conjunt en què s`insta el Govern dels Illes Balears a seguir impulsant entre les illes l`ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació amb la resta d`administracions, associacions i la ciutadania en general per tal de reduir despeses i millorar en eficiència i en eficàcia sempre que no representi un perjudici en el nivell de compromís i dedicació que el Govern ha de demostrar cap als ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera respecte als ciutadans de Mallorca.

 

El Grup Parlamentari Popular ha rebutjat incorporar una esmena presentada pel PSOE en què s`instava el Govern a dotar una partida econòmica en els pressupostos de la comunitat autònoma per instal · lar un sistema de videoconferència en els Consell Insulars. Una mesura que el diputat Alejandro Sanz ha considerat innecessària i una despesa extraordinària perquè les illes ja compten amb mitjans de comunicació en altres administracions. En el cas de Menorca, ha dit Sanz «ja existeixen sistemes de videoconferència a l`ajuntament de Maó, a les oficines del SOIB i en la seu de la UIB, entre altres institucions, per la qual cosa hem d`utilitzar aquells recursos de què disposem, no sumar més despeses a l`administració».

 

X