El GPP recorda que la meitat dels amarraments dels pantalans del port de Ciutadella disposen de llum

El Grup Parlamentari Popular ha defensat avui la gestió i la capacitat de cercar i donar solucions del Govern, a través de Ports de les Illes Balears, en la instal·lació elèctrica dels nous pantalans del port de Ciutadella.

 

Durant la comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, la diputada del Grup Parlamentari Popular, Eulàlia Llufriu, ha explicat que el projecte d’instal·lació elèctrica en els nous pantalans del port de Ciutadella va comptar amb una proposta inicial que sumava 155.095 euros però faltava la definició de les unitats d’obra en el projecte, el que impedia la seva execució, pel que l’actual Govern ho va revisar i va arribar a l’import de 93.315 euros.

 

Llufriu ha recordat que davant la manca de pressupost de Ports per realitzar inversions no ho ha pogut licitar, tot i així, el passat mes de juliol i aprofitant les torretes de llum existents al port, encara que fos de manera provisional, es va realitzar una actuació amb la finalitat de que el 50% dels amarraments tinguessin connexió elèctrica.

 

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra d’una Proposició No de Llei presentada pel PSOE en la que s’instava al Govern a licitar el projecte d’instal·lació elèctrica, garantint la seva execució i finalització abans del mes de març del 2013.

Llufriu ha explicat que el Govern no es pot comprometre a executar una obra en una data concreta sense saber si podrà comptar amb el pressupost, i més en un moment en el que l’administració no pot assumir més deutes.

 

La diputada menorquina ha destacat la important inversió que el Govern ha portat a terme al port de Ciutadella, “sense anar més enfora el cost total dels pantalans amb subministrament d’aigua ha estat de 965.594 euros”.

 

Llufriu ha desmentit el punt dela Proposiciódel PSOE en el que afirma que Ports de les Illes Balears compta amb un pressupost de més de 4 milions d’euros, inclús ha mostrat la seva sorpresa davant del “descontrol dels membres del PSOE”, al veure com durant la comissió han canviat els 4 milions d’euros per en una ocasió 839.000 i en una segona intervenció per més de 700.000 euros. “Ni ells mateixos es posen d’acord alhora de donar xifres, una rectificació darrera de l’altra perquè la realitat és que en aquests moments el pressupost de Ports de les Illes Balears és de 0 euros”.

 

Ha recalcat que si en comptes d’haver gastat 546.000 euros en una línia de mitja tensió per dur una potència de 1.000 KW al Dic de Son Blanc, quan en realitat només hi ha instal·lats uns 215 KW quedant la instal·lació sobredimensionada amb un 78’5%, es podrien haver fet més coses, entre elles l’electrificació dels pantalans. “Nosaltres som els primers interessats en que les instal·lacions del port de Ciutadella disposin de tots els serveis, però aquest Govern actua amb coherència i responsabilitat i no anunciarà l’execució d’un projecte sense comptar abans amb el diners per poder-ho complir”.

 

X