El GPP presenta una proposició no de llei demanant la declaració d’interés públic de les rutes aèries

La diputada del Grup Parlamentari Popular, María Asunción Pons Fullana, defensará el proper dimecres 22 de febrer una proposició no de llei sobre la reducció de taxes aèries i declaració d’interés públic per a les rutes entre les Illes Balears i la península, durant la comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori.

 

El Grup Parlamentari Popular instarà al Parlament de les Illes Balears a manifestar el seu suport institucional a la reducció de les taxes  aeroportuàries per a les companyies aèries que operen a les Balears, així com que el Parlament de les Illes Balears constata amb preocupació la supressió de les connexions aèries de Menorca amb Madrid els dimarts i els dijous, i reclama mesures per a garantitzar la connectivitat aèria d’aquesta Illa. També es sol•licita al Parlament la proposició de reduïr les taxes aèries als tres aeroports de les Balears per a garantitzar-ne la competitivitat i evitar la situació de desigualtat respecte a altres països competidors com a destí turístic. Per últim, es demanarà al Parlament la bonificació d’aquestes taxes,  mitjançant un reconeixement específic, en els aeroports de les Balears entractar-se d’una regió insular, fet que justifica aquest tractament diferencial i preferencial.

 

La diputada menorquina recorda que el president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i la secretària d’Estat deTurisme, Isabel Borrego, han anunciat que el Govern de les Illes Balears i el Govern de la Nació defensen la reducció de les taxes aeroportuàries i no són partidaris d’una bonificació de les taxes per a algunes de les companyies aèries que operen a les Balears. Així ho manifestaren el passat 16 de gener a Palma, després d’una reunió a la que hi també hi participà el conseller de Turisme, Carlos Delgado.

 

Pons Fullana argumenta que l’illa de Menorca ha perdut recentment la connexió aèria que tenia els dimarts i els dijous amb Madrid, fet del que també s’en ha fet ressó el president Bauzá.

Les Illes Balears competeixen en situació de desigualtat en relació a altres paisos com Itàlia, Tunísia o Egipte, amb taxes inferiors, d’entre el 38 i el 15 per cent més econòmiques, per la qual cosa és necessària la reducció de les taxes per a poder ser més competitius.

 

Segons la secretària d’Estat, la bonificació d’aquestes taxes pot ser aleatòria i amb tractaments específics, en manifestar el seu suport i acord a un tractament preferencial per a determinats aeroports, com els situats a les regions insulars de Balears i Canàries.

X
Send this to a friend