El GPP avala el Pla per a l’equilibri econòmic de Balears del Govern que ja ha donat molt bons resultats

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha recolzat avui, durant la comissió d’Economia del Parlament, el Pla per a l’equilibri econòmic de Balears, basat en mesures d’estalvi que suposaran el compliment estricte de l’objectiu de dèficit i de l’equilibri pressupostari, i a la vegada, mesures d’impuls, destinades a crear el marc adequat per a un creixement econòmic.

 

El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra d’una Proposició No de Llei presentada pel PSOE relativa a un pla de creixement econòmic d’acord amb criteris de la UE. La diputada Asunción Pons ha acusat al Grup Socialista de “faltar a la veritat quan s’atreveix a afirmar que ‘les illes Balears haurien de preparar-se per fugir de l’únic dogma que fins ara ha regit la política del govern autonòmic resumida en austeritat i restricció’ pel que recomana dissenyar un Pla Estratègic”.

 

Una proposta que per a la parlamentària menorquina “només busca confondre ja que no és cert que la política econòmica del Govern estigui basada en austeritat i restricció, com afirma el Sr. Marc Pons, amb mala fe i amb temeritat”.

 

Asunción Pons assegura que “una vegada més, el PSOE arriba tard en fer propostes quan, gràcies a l’acció de govern del Partit Popular, ja s’han dissenyat i s’estan executant i aplicant les mesures adequades amb molt bons resultats”.

 

Les Balears, ha dit Pons, ja disposen avui d’aquest pla que ens reclama el Grup Socialista. “Em refereixo en el Pla per l’Equilibri Econòmic, que s’estructura en dos grans blocs: un dedicat a les mesures d’estalvi, i un altre amb actuacions per a l’impuls de l’economia per crear l’entorn i les condicions adequades per a tornar en el creixement”.

 

La diputada menorquina ha assegurat que el PP té molt clar que s’han d’aplicar mesures d’austeritat, amb una altra forma de gestionar els recursos de tots, amb seny i amb sentit comú. “Són criteris i decisions difícils, però són imprescindibles i responen a la responsabilitat que exigeix l’actual moment de crisi”.

 

Asunción Pons ha afirmat que és per aquest motiu que el Grup Parlamentari Popular no pot donar suport a les equivocades polítiques econòmiques del PSOE, que consisteixen en atur, endeutament i dèficit. “No podíem continuar gastant sense mesura, fins el punt de posar en risc l’estat de benestar. Perquè aquells que van posar en perill els serveis i les prestacions públiques són els mateixos que, sense recursos, s’endeutaven i no pagaven, generant dèficits monstruosos de mil milions d’euros anuals. Açò era inasumible”.

 

Asunción Pons ha explicat algunes de les mesures que ha posat en marxa el Govern. S’ha reduït la macroestructura de l’administració pública. S’ha aconseguit que el Govern central del PSOE aprovés, en un temps rècord, el Pla Econòmic-Financer de Reequilibri per la Comunitat Autònoma, per el període 2011-2013. En canvi, el Govern del Pacte va presentar aquest mateix document en quatre ocasions i les quatre va ser rebutjat. S’està portant a terme el procés de reestructuració, ordenació i sanejament de les empreses públiques de Balears. S’ha aprovat la Llei d’Emprenedors; també els Pressupostos de la Comunitat Autònoma, i també s’han signat operacions amb diferents entitats financeres per a injectar liquiditat i generar confiança. I ara està a punt d’aprovar-se la nova Llei General Turística.

 

Per finalitzar, la diputada menorquina ha volgut destacar alguns exemples dels bons resultats que ja han donat les polítiques aplicades pel Govern. Des de l’aprovació del decret llei d’Emprenedors i de la Micro, Petita i Mitjana Empresa, l’import avalat per Isba a les pimes de Balears s’ha incrementat un 116 per cent. Des de novembre del 2011 ha concedit un total de 35 milions d’euros en fiançament directe a la petita i mitjana empresa. El 96,5 per cent de les factures certificades per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma en el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors ha rebut l’acceptació expressa de les empreses beneficiàries. L’import d’aquestes més de 238.000 factures ja acceptades –“que va deixar sense pagar l’anterior Govern”- supera els 700 milions d’euros. Així com la participació del president Bauzá en la jornada sobre l’impacte econòmic del Corredor mediterrani. Una altra iniciativa que impulsa i promou el Govern balear del PP, que “segons el PSOE fa dogma de l’austeritat”. Aquesta infraestructura del Corredor mediterrani, constitueix una magnífica oportunitat per l’economia, superar la crisi, generar activitat, ampliar les relacions comercials i millorar la competitivitat.

 

Asunción Pons ha volgut destacar també les mesures de racionalització de la despesa pública com és la de crear una central de contractació i treure a subasta tots els bens immobles de titularitat pública que siguin prescindibles per la Comunitat Autònoma. I també les actuacions que s’han portat a terme davant la Unió Europea, el Comité de les Regions, el Comité Econòmic i Social Europeu i el Govern d’Espanya per a aconseguir nous règims de compensació i reducció de costos d’insularitat tant en els fons FEDER com a la PAC.

 

Asunción Pons ha recalcat que s’està fent molta feina en una doble direcció, complir amb l’objectiu de dèficit i en el mateix temps impulsar el creixement i la reactivació econòmica per a tornar a crear llocs de feina, riquesa i benestar.

X
Send this to a friend