El GPP aconsegueix el suport de tots els grups parlamentaris al Document de propostes del Govern en defensa de la insularitat davant la UE

El ple del Parlament ha sotmès a votació avui una Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Popular per donar suport al document elaborat per la Conselleria de Presidència que defensa la insularitat davant les Institucions Europees i el Govern de l`Estat .

 

La iniciativa ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris i manifesta el suport institucional a les actuacions del Govern de les Illes Balears dutes a terme davant les institucions de la Unió Europea i Espanya per reduir els costos de la insularitat. En aquest sentit, el text reclama que s`apliquen uns instruments financers i reglamentaris adaptats a l`especificitat de la insularitat i, en el cas de les Illes Balears, fins i tot de doble i triple insularitat.

 

L`últim punt de l`acord adoptat és el referent al suport del Parlament a l`actuació del Govern d`Espanya en el Consell de la Unió Europea per aconseguir més fons estructurals per a la nostra Comunitat i arribar a acords que modifiquin la proposta reglamentària de la Comissió Europea.

 

La diputada popular, Asunción Pons, ha destacat que «el fet insular ens situa en situació de desigualtat i desavantatge respecte a altres regions de la Unió Europea». «No podem competir en igualtat de condicions ja que la nostra economia suporta uns increments que patim en el transport, l`energia i totes les seves activitats productives, de manera que el Govern ha impulsat un conjunt d`accions, mesures i iniciatives dirigides tant al Govern d`Espanya com a les institucions europees, encaminades a reduir les desigualtats estructurals «.

 

«Els costos d`insularitat estan reconeguts per la Unió Europea com un dret primari». «En una paraula, el fet de viure en una illa no pot suposar cap discriminació ni greuge comparatiu».

X
Send this to a friend