El Govern prioritza el control del dèficit com a mesura per reactivar l’economiatr

El vicepresident Econòmic, Josep Ignaci Aguiló, ha anunciat avui que el compliment de l’objectiu de dèficit és una de les prioritats del Govern Balear.

 

Aguiló ha explicat que davant una crisi com l’actual hi ha dues actituds: la que s’ha aplicat durant l’anterior legislatura en la que per res es van tenir en compte els objectius de dèficit i que va provocar un increment de l’endeutament exagerat, passant, en efecte, dels 1.700 milions d’euros de 2007 als més de 4.500 milions de 2011. L’altre opció és la que està aplicant l’actual executiu que és la de reduir el dèficit.

 

El vicepresident Econòmic afirma que hi ha teories econòmiques que parlen de que, en societats excessivament endeutades, com la nostra, el control del dèficit ha de ser prioritari i que, contràriament al que pensen alguns, aquest control tindrà com a conseqüència la reactivació econòmica.

 

En aquest sentit, el conseller diu que s’estan prenent les mesures necessàries per sortir de la crisi, unes mesures enfocades en dues línies, la de l’estabilitat pressupostària, control estricte de la despesa i lluita contra el dèficit públic; i per altra banda mesures liberalitzadores i d’estímul del sector privat.

 

Aguiló ha fet aquestes declaracions durant el ple del Parlament Balear en resposta a una pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, qui s’ha interessat per els objectius de dèficit marcats pel Govern Balear.

 

Camps ha destacat que encara hi queden vells nostàlgics que segueixen avui preconitzant les polítiques econòmiques keynessianes per sortir de la crisi, unes polítiques expansives en la despesa, amb increments de l’endeutament i de fort intervencionisme públic. Són les polítiques que es van aplicar durant l’anterior legislatura que, lluny d’ajudar a sortir de la crisi, encara ens van enfonsar més en ella i van desequilibrar de forma dramàtica els comptes públics.

 

“I de “aquellos polvos, estos lodos”, ha dit el diputat menorquí. Aquella manera de  funcionar, preocupats només en gastar i despreocupats de com pagar-ho, va provocar lo inevitable, l’aparició del temut dèficit públic. Un dèficit que a partir de 2008 es va disparar i que en l’actualitat, tot i els ajustos aplicats per l’actual Govern en els darrers sis  mesos de 2011, encara suposa un 3,8% del PIB, molt enfora de l’objectiu de dèficit marcat que pel 2011 era del 1,3%.

 

Camps ha explicat què és el que passa quan es gasta més del que s’ingressa. Per lògica, es produeix un increment de l’endeutament. I això és, precisament el que ens va passar. L’endeutament  bancari va arribar a nivells mai coneguts, passant dels 1.700 milions de 2007 als més de 4.500 milions de 2011, i l’impagament de factures als proveïdors va assolir la xifra de més de 1.100 milions d’euros més.

 

“A pesar d’aquesta situació, “Nihil novi sub sole” (nada nuevo bajo el sol) els partits de l’oposició segueixen erre que erre defensant l’increment de la despesa i l’endeutament (ho hem sentit prou vegades en aquest Parlament) i, en canvi, lo del control del dèficit no va amb ells. Això són coses d’Europa i del ministre Montoro, diuen. Encara no han entès que no es pot seguir funcionant sense control, sense complir l’estabilitat pressupostària i gastant per damunt de les possibilitats”, ha conclòs Camps.

X
Send this to a friend