El Govern presentarà en breu el pla d’Internacionalització d’empreses

El Vicepresident Econòmic del Govern de les Illes Balears, Pep Ignasi Aguiló, ha anunciat avui que en pocs dies es presentarà el Pla d’Internacionalització d’empreses. Un pla que porta per objectiu el donar suport a l’empresa que vulgui obrir-se a l’exterior.

 

El vicepresident ha dit que s’està treballant en la reforma normativa per eliminar l’excessiva rigidesa en l’entramat legislatiu. “S’ha de crear un marc legal que incentivi la inversió i no que l’espanti”. Diu que és una aposta d’aquest govern promoure i ajudar a les empreses a consolidar-se dins del mercat local i també al mercat internacional. “Aquesta aposta per la internacionalització pot ser un element fonamental a l’hora d’emprendre la sortida d’aquesta crisi”.

 

Ha remarcat també la necessitat de seguir treballant en la reducció dels costos de l’administració. Uns costos que, al final, es paguen entre tots. “Com més lleuger sigui el cost del sector públic, més àgil es mourà el sector privat”.

 

Aguiló ha fet aquest anunci durant la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears en resposta a la pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, qui ha defensat les dues importants línies d’actuació que s’estan duent a terme des del Govern. Camps ha destacat que d’una banda s’està fent un esforç important en polítiques de contenció de la despesa, de control del dèficit i de l’endeutament i per un altre s’estan prenent també mesures d’estímul de la iniciativa privada, de flexibilització de normatives, moltes d’elles massa rígides, de simplificació administrativa, de reducció de burocràcia, etc.

 

El diputat ha posat com a exemple el projecte de llei d’emprenedors, el decret llei de mesures tributàries o la Llei General Turística. “Tres lleis que incideixen clarament en estimular la iniciativa empresarial i incentiven l’activitat econòmica”.

 

En aquesta mateixa línia s’ha expressat el diputat del Grup Parlamentari Popular, Alejandro Sanz, qui s’ha interessat per la iniciativa que s’està desenvolupant des de la conselleria de Presidència per fer partícip a la ciutadania de les mesures d’estalvi que es poden establir en l’administració pública. Sanz ha valorat molt positivament la iniciativa “Balears Estalvia” i ha volgut conèixer quina ha estat l’acceptació que ha tingut entre els ciutadans.

 

El conseller de Presidència, Antonio Gómez, ha incidit en que “Balears Estalvia” es tracta d’una iniciativa que neix amb l’objectiu d’obrir una via de diàleg amb tots els ciutadans perquè expressin les seves idees i suggeriments en el foment de l’estalvi. És un portal web que es va aplicar a l’inici de legislatura i que ha estat un gran èxit. Fins al moment ha comptabilitzat més de 16.000 visites, 12.000 de ciutadans i 4.000 d’empleats públics. El 80% dels usuaris considera que és una mesura útil i de les diferents propostes d’austeritat que s’han presentat hi ha algunes que ja s’han engegat com és la reducció de càrrecs públics, de la flota de vehicles i d’edificis públics.

 

El conseller ha destacat que es tracta d’una iniciativa pionera a Espanya però que en altres països com són França, el Regne Unit o Canadà s’ha engegat amb uns resultats molt positius.

 

D’altra banda, el diputat del Grup Parlamentari Popular, Manuel Monerris, ha expressat avui el seu interès pel mapa escolar de les illes. Ha volgut saber en quin punt de la seva redacció s’ha trobat el conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Rafael Àngel Bosch, els mapes escolars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que haurien d’estar penjats en la web de la conselleria des del mes de juliol de 2009. Ha destacat que s’han produït canvis en la nostra societat i que també hi ha hagut un canvi migratori i ha recordat que l’antic Govern es va comprometre a fer públics els mapes escolar, que estaven en fase de disseny, al juliol de 2009.

 

El conseller ha respost que no han trobat els mapes escolars corresponents als anys 2009 i 2010. “No els hem trobat, no dic que no estiguin, però no els hem trobat”. Bosch ha assegurat que la revisió del mapa és important, per això s’ha compromès a revisar-ho durant aquest any per poder adaptar-ho a les demandes actuals i presentar-ho durant el 2013.

X
Send this to a friend