El Govern paga 1,5 milions d’euros a 400 pagesos de Menorca per ajudes directes de la PAC

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern balear, Gabriel Company, ha destacat avui durant el ple del Parlament que els pagesos de Balears han estat els primers d’Espanya en cobrar les ajudes del FOGAIBA destinades al sector agrari i pesquer.

 

Company ha anunciat que aquesta setmana comença el pagament de 1,5 milions d’euros a 400 pagesos de Menorca en concepte d’ajudes directes dela Política AgràriaComuna (PAC).

La conselleria, a través del Fogaiba, abona durant els primers dies de desembre 12,8 milions d’euros per aquestes ajudes.

 

El conseller ha detallat les línies més importants que el FOGAIBA ha convocat dins el darrer any i de les que Balears s’ha beneficiat.

 

 • Les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural, PDR (35% UE, 40% Ministeri, 25% CAIB). Es tracta de línies d’inversió d’un gran retorn econòmic per les Illes Balears.
 • Línia d’augment del valor afegit amb una dotació de 10.000.000 d’euros amb una simplificació administrativa i amb la possibilitat de sol·licitar bestretes del 50%.
 • Línia de modernització d’explotacions agràries -plans de millora- amb una dotació de 3.900.000 euros.
 • Línia d’instal·lació de joves amb una dotació de 3.345.000 euros.
 • Línia de marges i recuperació de parets seques. Important pel manteniment dels paisatges rurals.
 • Línia de formació del sector primari. Per primera vegada línies subvencionades amb fons europeus. Ajuda total de 250.000 euros a totes les  illes i a OPA’s i administracions públiques.
 • Convocatòria de ADS, Agrupacions de Defensa Sanitària, i ADV, Associacions de Defensa Vegetal. El Govern manté el fons en les ADS, invertirà 400.000 euros davant de la reducció del Govern central de 200.000 euros a 90.000 enguany.
 • Beques d’investigació.
 • Recria de bestiar porcí amb una dotació de 150.000 euros.
 • Millora genètica amb una dotació de 90.000 euros. Dins el sector agrari és necessària la millora continua per mantenir la competitivitat.
 • Ajudes al sector apícola. D’acord amb el Pla Nacional Apícola es destinen 50.000 euros en aquest reduït però important subsector.
 • Maquinària en comú.
 • Paralització definitiva de vaixells de pesca amb una dotació de 690.000 euros. Es redueix l’esforç pesquer i es millora la sostenibilitat dels recursos propis.
 • Promoció i difusió de productes pesquers. Fires de la llampuga i del gerret.
 • Eradicació de malalties animals. Accions que fins ara portava a terme l’IBABSA i ara s’executaran a través de línies d’ajuda del FOGAIBA (239.000€).
 • Ajudes a OPA’s.

 

Gabriel Company ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, qui s’ha interessat per les noves línies d’ajudes destinades a accions de dinamització dels sectors agrari, pesquer i ramader de les Illes Balears.

 

La diputada menorquina ha recordat que el  Govern del Partit Popular va trobar expedients a pagesos, ramaders i pescadors que s’havien aprovat però no s’havien abonat i que sumaven més de 12 milions d’euros, i en alguns casos es remuntaven a l’any 2008.

 

Asunción Pons ha manifestat que una de les prioritats del Govern balear ha consistit en resoldre la tramitació i pagament de totes les quantitats que hi havia pendents i ha posat com exemple els 50 milions d’euros que ja ha tramitat i abonat la conselleria de Gabriel Company a agricultura, Ramaderia i Pesca.

 

També ha volgut destacar la convocatòria de noves ajudes per a incentivar aquests sectors; “unes ajudes ben dotades, perquè aquest Govern -a diferència de l’anterior- només gasta allò que disposa de partida, i així és com es pot fer front en els pagaments”, ha conclòs la parlamentària menorquina.

 

X
Send this to a friend