El Govern estalviarà 99 milions d`euros gràcies a la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica

El conseller d` Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí, ha parlat avui de l`adhesió de Balears al Fons de Liquiditat Autonòmica de 2013 en resposta a una pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, durant el ple del Parlament.

 

El Govern manté la permanència de Balears en el Fons de Liquiditat Autonòmica amb un import inicial signat al febrer de 2013 per valor de 603 milions d`euros que va ser ampliat a l`agost fins als 695 milions d`euros. A finals de desembre, el FLA augmentarà l`import de l`endeutament autoritzat per cobrir el límit de deute aprovada per l`Estat per a aquest any, estimat en uns 120 milions d`euros.

 

D`aquests 695 milions, 479 milions d`euros es destinen a venciments i la resta, a dèficit (també inclou 30,8 milions de finançament de liquidacions negatives, que s`han destinat principalment, i d`acord amb els criteris fixats pel Ministeri, a pagar a entitats locals).

 

L`estalvi efectiu en interessos que s`aconsegueix amb aquest sistema, d`acord amb les dades publicades pel Ministeri d`Hisenda i Administracions Públiques, és de 15,24 milions d`euros anuals (2012-2013), i de 99,08 milions d`euros d`estalvi per al total de l`operació, ja que, amb aquest finançament, s`ha aconseguit rebaixar els tipus d`interès per sota del 4%. En concret i des de l`aplicació del FLA en novembre de l`any passat i fins avui, el tipus d`interès d`aquest finançament s`ha rebaixat en més d`un 1,5%.

 

Marí ha dit que aquest estalvi demostra l`èxit de la coordinació de les polítiques d`endeutament amb l`Estat. Ha recordat que a l`octubre de 2012 el Govern ja es va adherir al FLA per un import inicial de 355 milions d`euros, posteriorment ampliat fins 471.600.000 d`euros, que van servir per fer front als venciments de deute i al finançament del dèficit en l`últim trimestre de l`any.

 

El Govern va decidir adherir-se a aquest mecanisme després que es donessin a conèixer les condicions de préstecs, que són més avantatjoses que les ofertes del mercat financer ordinari. Per exemple, el termini del préstec a 10 anys amb 2 de carència és molt superior al que ofereixen les entitats financeres i el tipus d`interès és igual al del Tresor més 30 punts bàsics. Això marca l`ajust a la baixa en el diferencial per a la resta d`entitats de la banca nacional.

 

També ha recordat que un altre gran èxit ha estat el pla de pagament a proveïdors que, a les Illes Balears, ha permès finançar 1.000 milions d`euros en factures pendents de pagament, i s`arribarà als 1.300 milions d`euros. De fet, l`estalvi en cost financer estimat pels mecanismes de pagament a proveïdors és de 77,54 milions d`euros.

 

Per la seva banda, Antoni Camps ha valorat molt positivament els beneficis que ha reportat el Fons de Liquiditat Autonòmica per Balears i que ha demostrat «que equivocats que estaven els membres del PSOE i PSM, assegurant que la nostra comunitat estava sent rescatada, i que vindria Montoro a controlar les nostres comptes, quan la realitat ha estat ben diferent i és que, gràcies a aquest sistema de finançament del govern central, Balears ha aconseguit estalviar 99 milions d`euros».

 

Pel que ha manifestat: «qui, amb un mínim de sentit comú, podent-se finançar amb millors condicions que les del mercat, no ho fa ? D`aquests, pel que es veu, hi ha uns quants asseguts en aquest Parlament».

 

 

X