El Govern amplia la cobertura per baixa laboral dels treballadors públics

El diputat del Grup Parlamentari Popular, Alejandro Sanz, s’ha interessat avui durant el ple del Parlament per les recents mesures de millora dirigides als funcionaris públics. Sanz ha preguntat al conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, per els acords als que ha arribat el Govern amb els treballadors públics relatius a la situació de baixa per malaltia. Gornés ha explicat que el Govern balear ha decidit ampliar les excepcions a través de les quals els empleats públics podran cobrar el 100% del sou estant de baixa per incapacitat temporal.

 

El passat 9 de novembre el Consell de Govern va aprovar les següents excepcions:

  • S’abonarà el complement fins a cobrar el 100% quan el treballador estigui de baixa per hospitalització o intervenció quirúrgica. És a dir, per a tota la baixa i no només els dies en què s’està ingressat o es fa la intervenció.
  • Quan s’estigui en un procés que impliqui radioteràpia o quimioteràpia també s’abonarà el complement.
  • I finalment quan es cursin baixes per incapacitat temporal durant embarassos, encara que no sigui un embaràs de risc ni suposi una situació de risc durant la lactància.

El Decret Llei 10/2012 determinava que els funcionaris i el personal laboral de baixa per incapacitat temporal cobrarien el complement que permet assolir el 100% de les retribucions per aquells dies en què estiguessin en una situació d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica, però es donava a les Comunitats Autònomes la possibilitat de negociar noves excepcions i tal com ha informat Gornés, “així s’ha fet”.

 

El conseller ha valorat de forma positiva l’ampliació de les excepcions “perquè anem més enllà del que marca l’Estat i hem afegit una excepció, la de les embarassades, que creiem ineludible per continuar fent camí cap a la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar”.

 

Per la seva part, Alejandro Sanz ha destacat que el Govern balear intenta dialogar amb la intenció d’arribar a acords en benefici dels empleats públics i de la resta de ciutadans, la qual cosa significa mantenir un diàleg amb els sindicats.

 

El parlamentari menorquí assegura que la solució no són més alliberats sindicals o la cultura de la subvenció per arribar a pactes, sinó que la capacitat de negociació s’ha de sustentar sota la premissa de la responsabilitat que deuen tenir les institucions i els agents socials en la presa de les millors decisions possibles per als nostres ciutadans i en aquest cas per als nostres funcionaris.

 

X
Send this to a friend