Antoni Camps recolza la postura del Govern per aconseguir un millor finançament per Balears

El diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, ha defensat avui la gestió econòmica que està portant a terme el Govern balear i ha recordat l’anunci del president José Ramón Bauzá d’aconseguir millores en els Pressupostos Generals de l’Estat per Balears.

 

El parlamentari menorquí considera que “la partida assignada a Balears és injusta però existeix un compromís per part del Govern balear de presentar esmenes als pressupostos per tal d’aconseguir una major inversió”. Diu que els Pressupostos Generals de l’Estat són els pressupostos que ara necessita Espanya, unes comptes públiques austeres, reals i creïbles, i que suposaran complir amb els objectius de dèficit. “S’està fent un esforç increïble per millorar aquestes xifres, Balears necessita i reivindica un nou model de finançament, l’actual model aprovat pel PSOE, amb l’aplaudiment del PSM, és totalment insuficient, cal millorar-ho”.

 

Antoni Camps ha criticat l’actitud del diputat socialista Marc Pons que coneixen perfectament la situació de dificultat per la que passa l’administració pública es dedica a demanar inversions que ni ell mateix va fer en temps de bonança. Assegura que l’actual interès del PSOE per les inversions a Balears no s’ha conegut fins a dia d’avui, “és un interès purament de cara a la galeria”. Ha recordat que quan el PSOE va governar es va gastar els diners dels fons estatutaris, com és el cas de les partides de S’Enclusa i el Parc Bit, per pagar les nòmines de Mallorca i dels bancs. “Marc Pons es va posar de perfil i no va dir res al Govern Antich, mentre ens llevava els diners de les inversions i ho derivava a despesa corrent.

 
El diputat ha destacat algunes de les mesures que ha aplicat el Govern encaminades a reconduir la situació de Balears. Ha parlat del Pla d’equilibri financer dela CAIB pels anys 2011-2013, un pla que el Govern central va aprovar a principis de legislatura, després de que al Govern del Pacte li fos rebutjat el seu pla fins a 4 vegades. “Un pla necessari per donar credibilitat al govern i per intentar obrir les portes al finançament i per elaborar els pressuposts de 2011 ja que fins aleshores no n’hi havia”.

 

El diputat menorquí ha valorat molt positivamentla Lleide Mesures tributàries, una lleiencaminada a donar un impuls als emprenedors, a la iniciativa privada i a la reactivació econòmica i que contempla una deducció de 1.800 euros (600 € durant tres exercicis) per aquelles persones que es converteixin en autònoms, fomentant així l’autoocupació, una deducció del 20% de l’import invertit amb un màxim de 1800 euros (600 € en tres exercicis) per les inversions en empreses de nova creació, afavorint als anomenat “bussines angels” i fomentant la inversió en noves empreses, una reducció del 50% en l’impost sobre donacions i el de successions de fins a 200.000 euros quan el doblers rebuts es destinin a la creació o constitució d’una empresa, i entre altres mesures, estableix també un tipus reduït del 3,5% de l’Impost de Transmissions Patrimonials en l’adquisició d’immobles que hagin de constituir el domicili fiscal o el centre de feina d’empreses o societats de nova creació.

 

Antoni Camps ha destacat també el Pla per l’equilibri econòmic de 2012, que ha suposat un ajust de 350 milions d’euros amb l’objectiu de reduir el dèficit i equilibrar els comptes, així com el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, una solució que ha suposat posar en circulació dintre de les nostres illes un total de 842.508.644,56 euros i que ha servit per pagar 245.339 factures i ha beneficiat a 3.859 proveïdors.

X
Send this to a friend