Antoni Camps demana comprensió en els ciutadans davant la reforma fiscal que aprovarà el Parlament per salvar la viabilitat econòmica de Balears

El diputat menorquí i portaveu del PP en matèria d’Hisenda i Pressupostos en el Parlament, Antoni Camps, ha intervingut avui davant el ple del Parlament per defensar les mesures tributàries del Govern balear destinades a garantir la sostenibilitat financera dela Comunitat Autònoma, durant el debat i votació de les esmenes a la totalitat presentades pels grups parlamentaris PSOE i Més.

 

Camps ha explicat que la reforma fiscal es fa per responsabilitat, perquè no hi ha un altre camí, i es fa després d’haver fet un esforç titànic per reduir la despesa, pel que demana comprensió en els ciutadans davant la reforma que aprovarà el Parlament amb l’únic objectiu de salvar la viabilitat econòmica de Balears. Lamentablement, ha dit “els impostos d’avui són la conseqüència d’uns anys d’excessos, anys en què no es va mirar la despesa ni l’endeutament, uns excessos que ara passen factura i que haurem de pagar tots els ciutadans”.

 

Ha recordat que si no s’haguessin trobat més de 1.500 milions d’euros en factures pendents de pagament, un dèficit estructural de més de 1.000 milions d’euros anuals i si no s’hagués de tornar als bancs dins el 2013, entre amortitzacions de préstecs i interessos, més de 800 milions d’euros, ara no faria falta aplicar aquests nous impostos.

 

El diputat ha argumentat que la reforma fiscal, junt amb totes les mesures aplicades, suposarà ingressar uns 135 milions d’euros que serviran per mantenir els serveis bàsics en sanitat i educació.

Antoni Camps ha manifestat que les noves mesures tributàries s’aprovaran després d’un llarg procés de diàleg amb els sectors afectats. S’han mantingut infinitat de reunions que han esdevingut en algunes modificacions del text original. Un diàleg que segueix obert i que es mantindrà fins al final del procés de tramitació dela Llei.Hainsistit en que aquests impostos són de caràcter temporal, pel que s’aniran suavitzant, fins a la seva eliminació a mesura que la situació econòmica vagi millorant.

 

Ha assegurat que la seva entrada en vigor serà el darrer esforç que hauran de fer els ciutadans en aquesta legislatura, “demanem aquest darrer sacrifici a tots els ciutadans en aquest objectiu de fer viable i sostenible la nostra comunitat autònoma”.

 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades pel PSOE i pel grup Més. Unes esmenes que, segons el diputat menorquí, demostren “la incoherència d’una esquerra, causant de la situació que ens ha conduit a haver d’aprovar aquests nous impostos, que per una banda no vol que es redueixin les despeses i, per l’altra, tampoc vol que s’incrementin els ingressos”.

X