Antoni Camps defensa les mesures que ha aplicat el Govern per reduir el deute i aconseguir l’objectiu de dèficit

El diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, ha defensat avui la gestió del Govern balear davant la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la consecució dels objectius de dèficit. El Grup Parlamentari Popular ha votat en contra, tot i que s’ha mostrat a favor del primer punt de la proposta i ha presentat esmenes al punt 3, 4 i 6 de la moció, que no han comptat amb el recolzament del PSOE.

 

Antoni Camps ha recolzat el punt de la moció en el que s’insta al Parlament de les Illes Balears a reafirmar-se en la importància d’afavorir l’estabilitat pressupostària, de reforçar el control dels comptes públics i de garantir la transparència en la gestió pública, tot i així ha dit “arriba tard el seu sobrevingut interès per l’estabilitat pressupostària i pel control del dèficit, perquè no he trobat, i miri que ho he cercat, cap declaració seva en aquest sentit, ni ara, ni en l’anterior legislatura”, en referència al diputat socialista Marc Pons.

 

El portaveu del PP d’Hisenda i Pressupostos ha manifestat que “si el primer punt de la moció arriba tard, el segon punt arriba massa prest”, ja que demana que el Parlament constati l’incompliment de dèficit i deute fixat pel 2012, pel que es pregunta “com es pot constatar una cosa que encara desconeixem”. Ha explicat que la dada exacte del dèficit es coneixerà a finals de mes i que l’objectiu de dèficit, en el cas de no complir amb el 1,5%, estarà molt a prop, aconseguint una reducció de més de 500 milions d’euros en un any.

 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena en els punts 3 i 4 amb l’objectiu, per una banda, de que el Govern segueixi fent l’esforç de complir amb els objectius de dèficit marcats des del consens entre totes les comunitats autònomes dins del marc del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i per retirar el punt en el que es demana exigir al Govern de l’Estat que compleixi immediatament amb el sistema de finançament acordat i aprovat, ja que el Govern de l’Estat compleix escrupolosament amb el sistema de finançament establert a la Llei 22/2009.

 

En referència al punt 5, Antoni Camps ha recordat que l’actual Govern ja està aplicant mesures de reactivació econòmica, mesures que impliquen canvis normatius, cap a una simplificació administrativa i recolzant la internacionalització d’empreses, pel que diu “seria bo que el Sr. Marc Pons ens pogués dir que vol dir quan parla d’un pla de xoc amb mesures d’estímul que facilitin la reactivació econòmica, a què es refereix? Vol dir més inversió pública? Vol dir tornar a l’època dels plans E? Si això és així, com fia finançar aquesta inversió pública?”.

 

En relació amb el punt 6 relatiu a la defensa de l’Estat de Benestar, el Partit Popular ha presentat una esmena de substitució en la que es deixa constància de que van ser precisament les polítiques aplicades durant l’anterior legislatura les que realment van posar en perill l’Estat de Benestar. El diputat menorquí ha demanat als membres de la oposició una reflexió, ja que deixar 327 milions d’euros en factures pendents de pagament al IB Salut, més de 140 milions d’euros a les fundacions hospitalàries com Son Llàtzer, Manacor, Inca, GESMA o 1.400 milions d’euros en factures pendents a proveïdors, no és afavorir l’Estat de Benestar.

 

L’últim punt de la moció, el número 7, fa referència a la reforma fiscal mediambiental que està portant a terme el Govern. Camps ha reiterat que aquesta reforma s’aplica perquè no hi ha cap altra alternativa. “Algú creu que si no haguéssim de tornar als bancs més de 800 milions d’euros dins l’any 2013, en concepte d’amortització de préstecs i interessos, seria necessària aquesta reforma fiscal”. Ha assegurat que per fer aquesta reforma fiscal s’ha dialogat i debatut amb tots els col·lectius afectats. És una reforma temporal, és a dir, que s’anirà suavitzant a mesura que les condicions econòmiques i de tresoreria millorin. I és una reforma que s’ha intentat que tingui uns efectes molt reduïts sobre els ciutadans.

 

En relació amb les compareixences sol·licitades, en cas d’adherir-se al Fons de Liquiditat Autonòmica o en el cas de que es faci un nou Pla d’Equilibri Econòmic Financer, Antoni Camps ha afirmat que mai en la història del Parlament Balear s’ha explicat, debatut i publicitat un Pla Econòmic Financer com des de que governa el Partit Popular.

X